Kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 hệ Chuẩn, bằng kép

Phòng Kế hoạch - Tài chính 14:45 18/11/2022

Sinh viên  tra cứu thông tin chi tiết về học phí học kỳ I năm học 2022-2023 trên cổng thông tin một cửa.

 

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 tính đến hết ngày 15/11/2022.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên đã thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 
  2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí học kỳ I năm học 2022-2023 

Sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV – CN Mỹ Đình sau ngày 30/11/2022.

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD đánh giá điểm rèn luyện về ý thức thực hiện các quy định của Nhà trường đối với các sinh viên có tên trong danh sách chưa thu được học phí học kỳ I năm học 2022-2023.

Kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Sinh viên có thể tra cứu thông tin chi tiết về học phí học kỳ I năm học 2022-2023 trên cổng thông tin một cửa.

Chi tiết
Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số học kỳ I năm học 2022 - 2023

Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số học kỳ I năm học 2022 - 2023

Nhà trường quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho 06 sinh viên người dân tộc thiểu số học kỳ I năm học 2022 – 2023.

Chi tiết
Quyết định miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2022 – 2023 cho sinh viên chính quy

Quyết định miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2022 – 2023 cho sinh viên chính quy

Nhà trường thông báo danh sách 05 sinh viên được miễn giảm học phí từ học kỳ I năm học 2022 – 2023.

Chi tiết
Quyết định trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022 – 2023 cho sinh viên chính quy

Quyết định trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022 – 2023 cho sinh viên chính quy

Nhà trường cấp trợ cấp xã hội cho 65 sinh viên học kỳ I năm học 2022 – 2023.

Chi tiết
Thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022.

Chi tiết
Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học TT23

Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học TT23

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học ...

Chi tiết
Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Căn cứ theo kết quả đăng ký môn học học kỳ I năm học 2022-2023 của sinh viên. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ I ...

Chi tiết
Thông báo chuẩn bị và thời gian dự kiến, kế hoạch thu học phí học kỳ I/2022-2023

Thông báo chuẩn bị và thời gian dự kiến, kế hoạch thu học phí học kỳ I/2022-2023

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo thời gian dự kiến thu học phí học kỳ I/2022-2023 theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 27/10/2022...

Chi tiết