Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ Hè năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo 16:38 05/05/2022

Các Khoa, Viện tập hợp và gửi đơn xin mở lớp của sinh viên về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 20/5/2022.

Căn cứ Công văn số 2690/ĐHKT-ĐT ngày 27/8/2021 về việc ban hành lịch trình đào tạo năm học 2021-2022,

Căn cứ Quyết định số 2854/QĐ-ĐHKT ngày 13/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về quy định mức thu học phí các chương trình đào tạo chất lương cao trình độ đại học tuyển sinh năm 2021 (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT),

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-ĐHKT ngày 13/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với bậc đào tạo đại học,

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ Hè năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian: Thời gian học dự kiến từ ngày 18/07/2022 đến ngày 20/08/2022 (từ thứ 2 đến thứ 7). Thời gian thi dự kiến từ ngày 22/08/2022 đến ngày 27/08/2022.

2. Địa điểm: Khu giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội.

3. Học phí: Sinh viên chỉ được công nhận đăng ký học thành công và được thi hết học phần khi đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo danh sách của Phòng Kế hoạch - Tài chính

STT

Loại hình/Chương trình đào tạo

Mức thu

(Đơn vị: Đồng/tín chỉ)

Ghi chú

I

Chương trình đào tạo ngành 2, bằng kép, sinh viên khác thuộc hệ chuẩn trong ĐHQGHN

450.000

 

II

Chương trình đào tạo ngành 1 hệ chuẩn

 

 

1

Các học phần học lần đầu đối với sinh viên trong thời gian đào tạo chuẩn (áp dụng cho sinh viên các khóa QH-2018-E, QH-2019-E)

Không thu thêm học phí học kỳ Hè

 

2

Học phí học phần thuộc Khối kiến thức chung học lại, học cải thiện điểm ghép cùng lớp các môn học theo quy định của ĐHQGHN hệ đào tạo chuẩn/ chất lượng cao

250.000

 

3

Học phí học phần thuộc các Khối kiến thức khác học lại, học cải thiện điểm ngoài các môn chung được học ghép cùng lớp các môn học hệ đào tạo chuẩn/ chất lượng cao

300.000

 

4

Học phí môn học ngoài chương trình đào tạo, các môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn (áp dụng cho sinh viên từ khóa QH-2017-E trở về trước)

450.000

 

5

Sinh viên là người nước ngoài

940.000

 

III

Chương trình đào tạo CLC TT 23

 

 

III.1

Các học phần học lần đầu đối với sinh viên trong thời gian đào tạo chuẩn (áp dụng cho sinh viên từ khóa QH-2018-E đến khóa QH-2021-E)

Không thu thêm học phí học kỳ Hè

 

III.2

Các học phần học lại, học cải thiện, học ngoài chương trình đào tạo, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn (sinh viên từ khóa QH-2017-E trở về trước) 

 

 

1

Các môn học thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực

375.000

 

2

Các môn học thuộc khối kiến thức khối ngành

855.000

 

3

Các môn học thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành

1.070.000

 

4

Các môn học thuộc khối kiến thức ngành

1.285.000

 

     4. Quy trình giải quyết đơn mở lớp học kỳ Hè năm học 2021-2022:

     4.1. Sinh viên nộp đơn xin mở lớp (theo mẫu) và gửi về Khoa/Viện. Các Khoa, Viện tập hợp đơn và gửi bản cứng có chữ ký về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 20/5/2022.

     4.2. Phòng Đào tạo thông báo kết quả giải quyết đơn xin mở lớp và kế hoạch mở cổng đăng ký học trước 16h00 ngày 03/6/2022.

     5. Lưu ý khi đăng ký học phần: Nhà trường đồng ý cho sinh viên được phép đăng ký học phần trong học kỳ Hè năm học 2021-2022 nếu sinh viên đang học học phần tiên quyết vào học kỳ II năm học 2021-2022 nhưng chưa có kết quả. Sau khi có kết quả của học phần tiên quyết, Nhà trường sẽ hủy kết quả học tập đối với những sinh viên không đạt học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký trong học kỳ Hè năm học 2021-2022.

     Chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Điện thoại: (024) 3754 7506 (máy lẻ 306).

     Download Thông báo tại đây

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 1865/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý năm học 2023-2024, Nhà trường ...

Chi tiết
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2022 - 2023

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2022 - 2023

Trường ĐH Kinh tế thông báo danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Đối với những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học kỳ Hè, 2022-2023 nhưng chưa có tên trong danh sách đề nghị mở lớp, sinh viên đăng ký tại link https://forms.gle/HwUkWJZTKspLyDJdA ...

Chi tiết
Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thông báo số 1733/TB-ĐHKT ngày 23/5/2023 về việc tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ quyết định số 2762/QĐ-ĐHKT ngày 01/9/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học ...

Chi tiết
Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 1601/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Đồng hành VinGroup ...

Chi tiết
Hướng dẫn xét học bổng KKHT cho sinh viên Chính quy học kỳ I năm học 2022-2023

Hướng dẫn xét học bổng KKHT cho sinh viên Chính quy học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường ...

Chi tiết
Chương trình học bổng toàn phần Tiếng Anh EDLINK

Chương trình học bổng toàn phần Tiếng Anh EDLINK

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-EDLINK ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục EDLINK về việc trao tặng học bổng toàn phần Tiếng Anh ...

Chi tiết