Hướng dẫn xét học bổng KKHT cho sinh viên Chính quy học kỳ I năm học 2022-2023

Phòng CT&CTSV 10:25 08/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,  Nhà trường hướng dẫn sinh viên hệ cử nhân chính quy cách thức xét chọn và gửi hồ sơ cho các loại học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023.

Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng KKHT:

1. Có kết quả học tập và rèn luyện đều đạt từ loại khá trở lên, trong đó không có học phần nào đạt điểm dưới B và không bị kỷ luật. Chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

2. Tại kỳ xét học bổng, sinh viên được xét, cấp học bổng phải hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ (không bao gồm các học phần: ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất). Trong trường hợp đặc biệt, nếu sinh viên không tích lũy đủ 14 tín chỉ thì Hiệu trưởng quyết định.

3. Học bổng KKHT chỉ được cấp trong thời gian đào tạo (đang trong thời gian 8 học kỳ chính của khóa học), thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ 2 không được xét, cấp học bổng.

4. Các thành tích, minh chứng dùng để xét học bổng khuyến khích học tập đạt được trong kỳ xét học bổng.

5. Mỗi sinh viên chỉ được cấp 01 suất học bổng khuyến khích học tập trong 1 học kỳ.

Các loại học bổng KKHT:

1. Học bổng loại A

2. Học bổng loại B

3. Học bổng loại C

4. Học bổng tài năng

5. Học bổng sinh viên “Gương mặt thương hiệu UEB”

6. Học bổng sinh viên Trí tuệ

7. Học bổng sinh viên Năng động

8. Học bổng sinh viên dẫn đầu

9. Học bổng công dân toàn cầu

Cách xét và nộp hồ sơ học bổng:

1. Căn cứ Quỹ học bổng KKHT được phân bổ, Nhà trường xét, cấp số học bổng, loại học bổng cho sinh viên của từng ngành học và khóa học dựa trên kết quả học tập, kết quả rèn luyện và các minh chứng khác được cung cấp đúng thời hạn của học kỳ theo thứ tự từ cao đến thấp đến hết Quỹ học bổng.

2. Các loại học bổng KKHT từ số 1 đến số 3 của mục II: Học bổng loại A, Học bổng loại B và Học bổng loại C, Nhà trường căn cứ vào điểm học tập và điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022 – 2023 và tiến hành xét, cấp đến hết quỹ học bổng phân bổ (Nhà trường sẽ Thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng KKHT cho sinh viên và nhận phản hồi (nếu có)), sinh viên không phải nộp hồ sơ xét học bổng.

3. Các loại học bổng từ số 4 đến số 9 của mục II: Học bổng tài năng; Học bổng sinh viên “Gương mặt thương hiệu UEB”; Học bổng sinh viên Trí tuệ; Học bổng sinh viên Năng động; Học bổng sinh viên dẫn đầu; Học bổng công dân toàn cầu: Sinh viên nộp minh chứng các thành tích theo từng loại học bổng KKHT tính cho học kỳ I, năm học 2022 – 2023 (từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023) (kèm đơn theo mẫu 1 đính kèm), (sinh viên không phải nộp bảng điểm và điểm rèn luyện). Học bổng số 4 đến 9 được xét trước theo tiêu chí và phân bổ số lượng nêu trên, quỹ học bổng còn lại sẽ xét cấp cho các loại học bổng từ số 1 đến số 3 của mục II.

Thời hạn nộp minh chứng thành tích: Từ ngày 8/5/2023 đến ngày 15/5/2023.

Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ gửi trực tiếp đến Phòng CT&CTSV - Phòng 502 – Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

>> Chi tiết Thông báo sinh viên xem tại đây.

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Căn cứ công văn số 29/BV-TCHC ngày 02/03/2023 về việc Thông báo kế hoạch khám sức khỏe nhập học, khám ra trường năm học 2023 cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Kèm theo Thông báo số 3513/TB-ĐHTK ngày 25/9/2023 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ ...

Chi tiết
Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3494/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023 về việc nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Chi tiết
Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3349/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 12 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo có kế hoạch mở lớp học MOS như sau:

Chi tiết
Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3301/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Thực hiện nội dung công văn số 3312/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên khóa QH-2023-E

Tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên khóa QH-2023-E

Nhà trường thông báo danh sách tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên Khóa QH-2023-E

Chi tiết
Thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 như sau:

Chi tiết