Hỗ trợ thủ tục hành chính một cửa cho sinh viên hệ Liên kết Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 09:57 24/03/2022

Nhà trường thông báo chính thức thực hiện thủ tục hành chính cho sinh viên hệ Liên kết Quốc tế (LKQT) theo cơ chế một cửa. 

* Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 23/03/2022

Thực hiện Quyết định số 3897/QĐ-ĐHKT, ngày 7/12/2021 về việc ban hành Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Nhà trường thông báo chính thức thực hiện thủ tục hành chính cho sinh viên hệ Liên kết Quốc tế (LKQT) theo cơ chế một cửa từ ngày 23/03/2022.

* Cách thức sinh viên hệ LKQT thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa như sau:

 - Cách thức trực tuyến: sinh viên truy cập cổng https://motcua.ueb.edu.vn/ bằng tài khoản là Mã sinh viên cho lần đầu đăng nhập để đăng ký xin xác nhận các loại giấy tờ (Có hướng dẫn trên Phần mềm một cửa).

 - Cách thức trực tiếp: Nhà trường cung cấp các Biểu mẫu và xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên tại Phòng 502, Nhà E4 vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6. 

Kính đề nghị Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Quốc tế (CITE) thông báo tới sinh viên được biết. 

Trân trọng!

>> Download thông báo tại đây

Hướng dẫn sử dụng quyển UEB Visa

Hướng dẫn sử dụng quyển UEB Visa

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ngày 19/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc ...

Chi tiết
Cảnh báo sinh viên khóa QH-2021E không hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ II năm học 2021-2022

Cảnh báo sinh viên khóa QH-2021E không hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên khóa QH-2021-E không hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ II năm học 2021-2022 theo kết quả thu học phí số 1800/ĐHKT-KHTC ngày 17/6/2022 của Phòng ...

Chi tiết
Mở cổng đăng ký (đợt bổ sung) học kỳ Hè năm học 2021-2022

Mở cổng đăng ký (đợt bổ sung) học kỳ Hè năm học 2021-2022

Sinh viên đăng ký học (đợt bổ sung) từ 20h00 ngày 24/6/2022 - 8h00 ngày 27/6/2022

Chi tiết
Sinh viên nghỉ học các ngày 15 - 16/06/2022

Sinh viên nghỉ học các ngày 15 - 16/06/2022

Các lớp học phần không thuộc danh sách đính kèm tổ chức học tập trực tiếp tại giảng đường theo đúng thời khóa biểu đã thông báo.

Chi tiết
Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Sinh viên đăng ký học học kỳ Hè năm học 2021-2022 vào 2 đợt mở cổng đăng ký.

Chi tiết
Thời gian học tập nội dung thực hành QPAN cho sinh viên khóa QH-2020-E

Thời gian học tập nội dung thực hành QPAN cho sinh viên khóa QH-2020-E

Sinh viên khóa QH-2020-E tham gia học tập nội dung thực hành QPAN tại Hòa Lạc từ ngày 12/9/2022 đến ngày 27/9/2022

Chi tiết
Khóa đào tạo Tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Quý 2/2022  miễn phí dành cho sinh viên

Khóa đào tạo Tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Quý 2/2022 miễn phí dành cho sinh viên

Nhằm giúp sinh viên hệ chính quy và sinh viên hệ Liên kết quốc tế (gọi chung là sinh viên) trong quá trình học tập trang bị, bổ sung những kiến thức nền ...

Chi tiết
Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ Hè năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ Hè năm học 2021-2022

Các Khoa, Viện tập hợp và gửi đơn xin mở lớp của sinh viên về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 20/5/2022.

Chi tiết
Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E đăng ký học cần lưu ý Học kỳ II, năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E đăng ký học cần lưu ý Học kỳ II, năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên khóa QH-2021-E bị xóa đăng ký học do chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký, danh sách ...

Chi tiết