Giải thưởng học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 17:20 28/06/2022

Nhà trường ban hành Công văn số 1983/CTSV-ĐHKT ngày 27/6/2022 về việc Giải thưởng học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022 của Ủy ban giải thưởng KOVA do quỹ phúc lợi của các Công ty thành viên thuộc tập đoàn Sơn KOVA (gọi là học bổng KOVA – học bổng Nghị lực) dành cho sinh viên tiêu biểu, năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, thứ 3;

- Sinh viên có học lực Giỏi;

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ (thuộc hộ nghèo/cận nghèo hoặc các trường hợp đặc biệt);

- Sinh viên có nỗ lực vượt khó và có định hướng rõ ràng cho tương lai;

- Có tham gia BHYT.

- Sinh viên chưa nhận được học bổng nào ngoài ngân sách trong năm học 2021- 2022 có giá trị từ 5 triệu trở lên. 

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 10 triệu đồng/sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng: 06 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng 

- Thông tin chung về sinh viên (Có xác nhận của Nhà trường);

- Thông tin về hoàn cảnh gia đình (Có xác nhận của Địa phương);

- Bảng điểm có xác nhận của Nhà trường (Tất cả học kỳ tính đến thời điểm thực hiện hồ sơ);

- Bản photo các giấy tờ có liên quan đến hoàn cảnh gia đình (sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc Giấy chứng nhận khó khăn của địa phương, các giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe (nếu có liên quan),…);

- 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh bên ngoài và 01 tấm bên trong ngôi nhà (chỉ cần in màu, không cần rửa hình);

- Bản photo (có công chứng) CCCD;

- Bản photo thẻ sinh viên.

* Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ

- Đầy đủ theo mẫu hồ sơ từ Giải thưởng KOVA (cả bản giấy và bản đăng ký trực tuyến);

- Hoàn thành đầy đủ các bước đăng ký trong thời hạn.

5. Các mốc thời gian

  • Hạn nộp hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 11/07/2022
  • Thông báo chính thức và trao Học bổng: Vào Quý 4/2022.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, mỗi Khoa/Viện xét chọn 02 hồ sơ có hoàn cảnh khó khăn (trường hợp Khoa/Viện nào không có hồ sơ, Hội đồng sẽ xét đề cử lấy bổ sung từ các Khoa/Viện khác đủ điều kiện); gửi công văn và danh sách xét chọn (theo mẫu) về Phòng CT&CTSV, đồng thời gửi danh sách (theo mẫu) kèm hồ sơ SV tới địa chỉ email: luongnt@vnu.edu.vntrước 17h00 ngày 11/7/2022.

>> Mẫu đăng ký tham gia xét học bổng nghị lực

>> Mẫu Danh sách đề xuất sinh viên xét Học bổng KOVA - Học bổng Nghị lực 

>> Xem và download công văn tại đây

Trân trọng thông báo./.

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3349/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 12 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3301/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Thực hiện nội dung công văn số 3312/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Thực hiện thông báo số 3057/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22/08/2023 của ĐHQGHN, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc ...

Chi tiết
Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Thực hiện thông báo số 2966/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của ĐHQGHN ngày 15/08/2023, Nhà trường thông báo sinh viên về Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Căn cứ công số 27/QPT-ĐHQGHN ngày 7 tháng 8 năm 2023 về việc trao tặng học bổng Sinh viên Tài năng IMG-ĐHQGHN, Thực hiện nội dung công văn số 2937/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện công văn thông báo số 2961/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 15 tháng 08 năm 2023 của ĐHQGHN, Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học ...

Chi tiết
Chương trình học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ năm 2023

Chương trình học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ năm 2023

Căn cứ công văn số 900/ĐTKDV-ĐNTT ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc chương trình “Học bổng SCIC ...

Chi tiết
Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 2851/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc ...

Chi tiết