Danh sách học viên không tham gia thi thử trực tuyến

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 16:10 01/12/2021

Công văn số 3762/ĐHKT-ĐT ngày 29/11/2021 về việc DSHV không tham gia thi thử trực tuyến

Căn cứ tình hình buổi tổ chức thi thử trực tuyến ngày 27/11/2021 cho học viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E (trúng tuyển đợt 1);

Căn cứ số lượng học viên dự thi buổi thi;

Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên vắng thi trong buổi tham gia thi thử được tổ chức ngày 27/11/2021 là 106/488 học viên (danh sách kèm theo); Các học viên vắng thi trong buổi tham gia thi thử nếu gặp vấn đề kỹ thuật cần xử lý trong buổi thi chính thức nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các học viên này;

Phòng Đào tạo đề nghị học viên thực hiện một số yêu cầu sau để không gặp phải lỗi trong quá trình thi chính thức như sau:

1. Thay ảnh nhận diện bằng ảnh chụp trực tiếp từ webcame của máy tính sử dụng để thi trước ngày 30/11/2021;

2. Sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Fire Fox để tham gia thi;

3. Tham gia thi đúng giờ qui định: học viên có mặt trước giờ thi 30 phút để chuẩn bị thiết bị và làm bài thi (Phụ lục 1: Hướng dẫn học viên thi hết học phần)

4. Không nên sử dụng máy tính Mac Book để thi vì hay bị lỗi nhận diện;

5. Cài và mở sẵn phần mềm UltraView khi tham gia thi để Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ được kịp thời;

6. Tham gia vào nhóm Zalo hỗ trợ kỹ thuật (phòng Đào tạo đã gửi thông báo đến các lớp);

7. Xem và thực hiện sử dụng phần mềm thi như video hướng dẫn (đã gửi lên nhóm Zalo hỗ trợ kỹ thuật)

https://www.youtube.com/watch?v=8H70RvAxPgE

8. Chỉ chụp ảnh bài làm (viết tay) đối với các câu hỏi tính toán phức tạp và vẽ hình, câu trả lời viết theo mẫu đính kèm (Phụ lục 2)

Đề nghị các Khoa/Viện QTKD thông báo cho học viên được biết và thực hiện.

 

Download Công văn tại đây>>>

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2022-2023

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2022-2023

Học viên tham gia thi hết học phần vào 02 đợt, cụ thể: Đợt 1: Các ngày 10/12, 11/12/2022. Đợt 2: ngày 18/3/2023

Chi tiết
Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2022-E (trúng tuyển đợt 1)

Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2022-E (trúng tuyển đợt 1)

Học viên khóa QH-2022-E (trúng tuyển đợt 1) tham gia thi hết học phần Triết học vào 18h00 ngày 21/10/2022 (Thứ Sáu) tại phòng 506E4, 507E4 - Trường Đại ...

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2022-E (trúng tuyển Đợt 1) Học kỳ I năm học 2022-2023

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2022-E (trúng tuyển Đợt 1) Học kỳ I năm học 2022-2023

Học viên th học kỳ ngày 27/08/2022 tại phòng 305 nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2021-2022 (đợt 2)

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2021-2022 (đợt 2)

Học viên tham gia thi kỳ phụ ngày 19/08/2022 tại phòng 305E4 - Trường Đại học Kinh tế, Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2021-2022 (đợt 1)

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2021-2022 (đợt 1)

Học viên tham gia thi kỳ phụ ngày 16/7/2022 tại phòng 305E4 - Trường ĐH Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết
Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 – 2022

Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo những học viên có tên trong danh sách kèm theo không đủ điều kiện để dự thi học phần, học kỳ II năm học 2021-2022 (công ...

Chi tiết
Lịch thi học phần trực tuyến bậc đào tạo Thạc sĩ đợt 2,3 học kỳ I năm học 2021-2022

Lịch thi học phần trực tuyến bậc đào tạo Thạc sĩ đợt 2,3 học kỳ I năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Lịch thi học phí trực tuyến bậc đào tạo Thạc sĩ đợt 2,3 học kỳ I năm học 2021-2022 căn cứ Công văn số 21/ĐHKT-ĐT ...

Chi tiết

Thay đổi hình thức thi học phần - học kỳ I năm học 2021 - 2022 Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 3795/TB-ĐHKT ngày 02/12/2021 về việc Thay đổi hình thức thi học phần - học kỳ I năm học 2021 - 2022 Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết