Danh sách chia lớp và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023 Khóa QH-2022-E

Phòng Đào tạo 15:25 05/10/2022

Sinh viên khóa QH-2022-E học tập từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 18/02/2023 tại các giảng đường Việt Úc, giảng đường CSSNN

1.Danh sách chia lớp khóa QH-2022-E:

2. Thời gian học: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 18/02/2023

3. Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023

4. Thời gian các tiết học:

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Sáng

1

07h00

07h50

2

08h00

08h50

3

09h00

09h50

4

10h00

10h50

5

11h00

11h50

6

12h00

12h50

 

Chiều

7

13h00

13h50

8

14h00

14h50

9

15h00

15h50

10

16h00

16h50

11

17h00

17h50

12

18h00

18h50

5. Địa chỉ giảng đường: Xem chi tiết tại đây

Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm rèn luyện mang theo thẻ sinh viên tại Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên (P.502-Nhà E4, ĐHQGHN).

Chi tiết
Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2022-E

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa QH-2022-E có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học ...

Chi tiết
 Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Sinh viên khóa QH-2022-E nghỉ học buổi sáng ngày 27/10/2022 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Các lớp tổ chức học bù trong tuần dự trữ theo đúng thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2022-2023

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).

Chi tiết
Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Nghỉ học buổi sáng ngày 28/10/2022 đối với các lớp học tập tại giảng đường E4

Sinh viên các lớp học tập tại giảng đường E4 nghỉ học sáng ngày 28/10/2022 theo Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối Kinh ...

Chi tiết
Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Cấp mới tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft Teams trong quá trình học tập online, nhận tài liệu học tập từ giảng viên lớp học phần,…

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua email trangdt.ueb@vnu.edu.vn, số điện thoại 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Chi tiết
Kết quả học tập học kỳ Hè năm học 2021-2022

Kết quả học tập học kỳ Hè năm học 2021-2022

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401-Nhà E4 trước 12h ngày 28/09/2022

Chi tiết
Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 - 2023

Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ chính sách cho sinh viên năm 2, 3, 4 học kỳ I, năm học 2022 – 2023.

Chi tiết