Đăng ký chuyển điểm, hủy điểm học phần năm 2023 Bậc đào tạo đại học

Phòng Đào tạo 14:21 05/01/2023

Sinh viên đăng ký chuyển điểm, hủy điểm trước ít nhất 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học ban hành theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và xét theo nguyện vọng của sinh viên, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc đăng ký chuyển điểm tương đương, hủy điểm học phần như sau: 
1. Hồ sơ chuyển điểm, hủy điểm: 
- Sinh viên chuyển điểm cho học phần tương đương: Đăng ký theo hướng dẫn tại địa chỉ sau:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemB0HgOmiimMpPnSYfgTa8dl0JlFe-s-ShYX568mTcnAmd1Q/viewform
- Sinh viên đề nghị hủy điểm học phần tự chọn hoặc học phần ngoài khung CTĐT: mang thẻ sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P401)
(Sinh viên chỉ được hủy điểm học phần tự chọn/học phần ngoài CTĐT khi đã hoàn thành các học phần trong CTĐT và số tín chỉ được hủy không lớn hơn số tín chỉ học vượt so với tổng số tín chỉ của CTĐT)
-  Sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm cho học phần tiếng Anh chưa học/chưa đạt và nhập chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ nếu có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ: Đăng ký theo hướng dẫn tại địa chỉ sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMs67VGVYdHHSTX65v9LbXXCioFWGZ6r73XPcSlPIqNp05A/viewform
Lưu ý: Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hiệu lực sử dụng ít nhất 1 tháng tại thời điểm đăng ký nộp hồ sơ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.
2. Thời gian tiếp đón người học: 
Sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h00-16h30 vào thứ 2,3 và 5 tại P.401, nhà E4 – ĐHQGHN

3. Thời gian trả kết quả: 
Sinh viên xem kết quả đồng bộ dữ liệu chuyển điểm, hủy điểm tại trang: daotao.vnu.edu.vn vào 4 đợt xét tốt nghiệp tháng 3,6,9 và 12 hàng năm, cụ thể như sau:
- Dự kiến từ 01/03 - 03/03: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/11 - 28/01
- Dự kiến từ 01/06 - 03/06: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/02 - 29/04
- Dự kiến từ 01/09 - 03/09: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/05 - 31/07 
- Dự kiến từ 01/12 - 03/12: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/08 - 31/10
4. Thời hạn nộp hồ sơ:
Sinh viên đăng ký chuyển điểm, hủy điểm trước ít nhất 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Trong trường hợp đăng ký muộn, Nhà trường không chịu trách nhiệm về tiến độ tốt nghiệp của sinh viên.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ:
- ThS. Lê Thị Dung, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 +504 (đối với sinh viên không học tiếng Anh tại trường)
- ThS. Nguyễn Vân Anh, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: anhnv@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 +514 (đối với sinh viên học và thi tiếng Anh tại trường)
Trân trọng thông báo./.

Download Thông báo tại đây
 

Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2022-2023

Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 1084/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Trường Đại học Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2022-2023 ...

Chi tiết
Tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn Giao thông

Tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn Giao thông

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn giao thông.

Chi tiết
Cuộc thi Online tìm hiểu về các Quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Cuộc thi Online tìm hiểu về các Quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức của sinh viên về các quy định, quyền và nghĩa vụ của sinh viên khi học tập tại Trường và tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú ...

Chi tiết
Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh trước 16h ngày 29/04/2023. Sau thời hạn này, chứng chỉ tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn ...

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên Khóa QH-2022-E kê khai thông tin cá nhân vào quyển UEB Visa

Hướng dẫn sinh viên Khóa QH-2022-E kê khai thông tin cá nhân vào quyển UEB Visa

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ngày 19/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc ...

Chi tiết
Thông báo kết quả học tập  học kỳ I năm học 2022-2023 lần 1  (Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E)

Thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 lần 1 (Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E)

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm thi cuối kỳ mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401 - Nhà E4 trước 12h ngày 22/3/2023. Nhà trường ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Nhà trường thông báo thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin.

Chi tiết
Bổ sung nội dung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy

Bổ sung nội dung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy

Nhà trường thông báo quyết định bổ sung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy từ kỳ II năm học 2022-2023.

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua địa chỉ hòm thư trangdt.ueb@vnu.edu.vn/ trangdt.ueb@gmail.com , SĐT: 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc

Chi tiết