KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 1

Phòng Đào tạo 19:41 23/12/2021

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 1

>>> Chi tiết theo tệp đính kèm

Lưu ý: Click vào các sheet để xem lịch trình đào tạo của từng lớp

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 401, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.7506 (306 - Ms. Đoàn Trang)

Lịch trình đào tạo khóa QH-2021-E trúng tuyển đợt 1

Lịch trình đào tạo khóa QH-2021-E trúng tuyển đợt 1

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2021-E trúng tuyển đợt 1

Chi tiết
Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 2

Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 2

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 2

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 2

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Lịch trình đào tạo khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 1

Lịch trình đào tạo khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 1

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 1

Chi tiết
Lịch trình đào tạo khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2

Lịch trình đào tạo khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Lịch trình đào tạo khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 1

Lịch trình đào tạo khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 1

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 1

Chi tiết