HỌC PHÍ

Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Phòng Kế hoạch- Tài chính 16:31 23/12/2021

Thông báo số 563/TB-ĐHKT ngày 24/2/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-ĐHKT ngày 10/08/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội quy định mức thu học phí năm học 2020 -2021 đối với bậc đào tạo sau đại học;

Căn cứ danh sách học viên cao học khóa QH-2018-E (trúng tuyển đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 1; khóa QH-2017-E (trúng tuyển đợt 2) phải nộp học phí gia hạn lần 2; khóa QH-2017-E(trúng tuyển đợt 2) phải nộp học phí gia hạn lần 3.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Học viên cao học khóa QH-2018-E (trúng tuyển đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 1; khóa QH-2017-E (trúng tuyển đợt 2) phải nộp học phí gia hạn lần 2; khóa QH-2017-E (trúng tuyển đợt 2) phải nộp học phí gia hạn lần 3 (có danh sách kèm theo);

2. Mức thu nộp học phí gia hạn: 7.350.000 đ/Học viên.

3. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 03/03/2021.

4. Hình thức nộp học phí:

- Học viên trả học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng VCB theo nội dung:

* Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

* Số tài khoản: 0491 00000 3289 tại VIETCOMBANK Thăng Long

* Nội dung nộp tiền: HV[Mã…]/[Hoten ...]/[ngày sinh …]/[lớp, ngành …]/,học phí gia hạn lần ...

VD: HV16057000NGUYENVANA01011965K25QTKDNOP HP GIA HAN LAN 1

5. Chứng từ thu: Học viên nhận biên lai thu học phí theo lớp, lớp trưởng lập danh sách các học viên gửi Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu và nhận biên lai phát cho các học viên.

6. Thời gian quyết toán đợt thu: Kết thúc đợt thu, phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách học viên chưa hoàn thành nộp học phí (nếu có) theo thông báo này tới Phòng đào tạo.

 

Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 3714/TB-ĐHKT ngày 25/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
THÔNG BÁO: Thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022

THÔNG BÁO: Thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022

Thông báo số 3555/TB-ĐHKT ngày 15/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ  năm học 2021-2022

Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ năm học 2021-2022

Theo thông báo số 3524/TB-ĐHKT ngày 12/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết