THÔNG BÁO

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 của Sinh viên và Học viên UEB

Phòng Đào tạo 15:36 13/12/2022

Sinh viên nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023. Học viên nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 01/01/2023, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023.

Căn cứ Công văn số 2064/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/06/2022 về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2022-2023, Trường Đại học Kinh tế thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán năm 2023, cụ thể như sau:


1. Đối với sinh viên:
1.1. Sinh viên nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023. Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các lớp học tập theo đúng thời khóa biểu đã thông báo từ ngày 03/01/2023.
1.2. Sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các lớp học tập theo đúng thời khóa biểu đã thông báo từ ngày 30/01/2023.
Giảng viên chủ động sắp xếp thời gian dạy bù cho sinh viên sau khi thống nhất với lớp.
2. Đối với học viên:
2.1. Học viên nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 01/01/2023. Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các lớp học tập theo đúng thời khóa biểu đã thông báo từ ngày 08/01/2023.
2.2. Học viên nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các lớp học tập theo đúng thời khóa biểu đã thông báo từ ngày 11/02/2023.
Đề nghị các Khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho giảng viên, sinh viên biết và thực hiện./.

Download Thông báo tại đây

Danh sách học viên quá hạn học tập Khóa QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E Bậc đào tạo Thạc sĩ

Danh sách học viên quá hạn học tập Khóa QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E Bậc đào tạo Thạc sĩ

Căn cứ vào kết quả học tập, trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách học viên các khóa QH-2019-E, QH-2020-E, QH-2020-E QTKD-LK 1&2, QH-2021-E QTKD ...

Chi tiết
Công bố điểm học kỳ I năm học 2022-2023 (Đợt 2) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Công bố điểm học kỳ I năm học 2022-2023 (Đợt 2) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Phòng đào tạo nhận đơn thắc mắc của học viên theo mẫu vào ngày 12/4/2023. Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho học viên được biết

Chi tiết
Bổ sung thời lượng giảng dạy học phần Tiếng Anh B2 bậc đào tạo Thạc sĩ học kỳ II năm học 2022-2023

Bổ sung thời lượng giảng dạy học phần Tiếng Anh B2 bậc đào tạo Thạc sĩ học kỳ II năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế thông báo bổ sung thời lượng giảng dạy học phần Tiếng Anh B2 (5 tín chỉ) tổ chức cho học viên khóa QH-2022-E.CH theo đúng quy định ...

Chi tiết
Điều chỉnh thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2022-2023

Điều chỉnh thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2022-2023

Thông báo số 1035/TB-ĐHKT ngày 28/3/2023 về việc điều chỉnh thời khóa biểu Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2022-2023

Chi tiết
Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B2 bậc đào tạo Thạc sĩ học kỳ II năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B2 bậc đào tạo Thạc sĩ học kỳ II năm học 2022-2023

Học viên tham gia học từ ngày 25/03/2023 đến hết ngày 10/06/2023 tại phòng 706 giảng đường Việt Úc - Trường Liên cấp Việt Úc - Mỹ Đình II - Nam Từ Liêm ...

Chi tiết
Tích lũy trước tín chỉ của chương tình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ II, năm học 2022-2023

Tích lũy trước tín chỉ của chương tình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ II, năm học 2022-2023

Sinh viên đăng ký từ ngày 17/02/2023 đến hết ngày 03/03/2023 tại link https://forms.gle/8rrA32TDNq8y3CC29Thời gian thông báo kết quả đăng ký của sinh viên ...

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2022-2023

Thời gian học từ ngày 25/03/2023 đến hết ngày 19/08/2023. Các lớp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam Thống nhất Đất, Quốc tế Lao động từ ngày ...

Chi tiết
Đăng ký học học phần Tiếng Anh B2 học kỳ II, năm học 2022-2023

Đăng ký học học phần Tiếng Anh B2 học kỳ II, năm học 2022-2023

Ban cán sự lớp gửi danh sách các học viên đăng ký tham gia học học phần Tiếng Anh B2 cho Phòng Đào tạo từ ngày 14/02/2023 đến ngày 15/02/2023, sau thời ...

Chi tiết
Công bố điểm học kỳ I năm học 2022-2023 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Công bố điểm học kỳ I năm học 2022-2023 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm các học phần kết thúc thi ngày 10,11/12/2022 (Đợt 1) trên cổng thông tin ĐHQGHN theo địa chỉ https://dksdh.vnu.edu.vn/. ...

Chi tiết