HỌC TRỰC TUYẾN

Sinh viên học online học kỳ Hè năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo 17:09 23/12/2021

Thông báo số 1940/TB-ĐHKT ngày 30/06/2021 về việc sinh viên học online học kỳ Hè năm học 2020-2021

Căn cứ thông báo số 1384/TB-ĐHKT ngày 05/05/2021 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ Hè năm học 2020-2021,

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,

Trường Đại học Kinh tế thông báo toàn thể sinh viên học online trên Microsoft Teams học kỳ Hè năm học 2020-2021 từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 14/08/2021. Dữ liệu các lớp học kỳ Hè năm học 2020-2021 sẽ cập nhật lên Microsoft Teams trước ngày 07/07/2021. Hình thức đánh giá hết học phần học sẽ thông báo tới sinh viên trước ngày 23/07/2021.

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên biết và thực hiện./.

Download thông báo tại đây

Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Thông báo số 2660/TB-ĐHKT ngày 24/08/2021 về việc Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Chi tiết
Tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp  của dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 1357/TB-ĐHKT ngày 29/04/2021 về việc tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Chi tiết