TỐT NGHIỆP

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2023

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2023

Kèm theo Công văn số 3262/ĐHKT-ĐT ngày 08/9/2023 về việc dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2023

Chi tiết
Thông báo bổ sung danh sách học viên tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp  đợt tháng 07 năm 2023

Thông báo bổ sung danh sách học viên tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 2333/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 07 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo bổ sung danh sách sinh viên tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023

Thông báo bổ sung danh sách sinh viên tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 2185/TB-ĐHKT ngày 28 tháng 06 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023

Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023

Kèm theo thông báo số 2162/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Kèm theo Công văn số 1878/ĐHKT-ĐT ngày 05 tháng 06 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1553/TB-ĐHKT ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Kế hoạch tốt nghiệp bậc đào tạo đại học Khoá QH-2019-E (2019 - 2023)

Kế hoạch tốt nghiệp bậc đào tạo đại học Khoá QH-2019-E (2019 - 2023)

Kèm theo Thông báo số 1565/TB-ĐHKT ngày 10 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chuẩn và chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 4 năm 2023

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 4 năm 2023

Kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-ĐHKT ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đào tạo đại học năm 2023

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đào tạo đại học năm 2023

Kèm theo Kế hoạch số 363/KH-ĐHKT ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết