LỊCH THI

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Sinh viên khóa QH-2019-E thi hết học phần từ ngày 7/6/2022 đến ngày 15/6/2022 tại giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu, giảng đường E4 - Trường Đại học Kinh tế, […]

Chi tiết
Lịch thi các học phần thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2021-2022

Lịch thi các học phần thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên tham gia thi hết học phần thay thế khóa luận ngày 20/04/2022 tại giảng đường Hồ Tùng Mậu

Chi tiết
Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E bổ sung thi kỳ thi phụ, Học kỳ I năm học 2021 – 2022

Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E bổ sung thi kỳ thi phụ, Học kỳ I năm học 2021 – 2022

Căn cứ đơn xin thi bổ sung kỳ thi phụ của sinh viên khóa QH-2021-E, Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên được thi bổ sung và lịch thi kỳ […]

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2021-E học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2021-E học kỳ I năm học 2021 - 2022

Sinh viên khóa QH-2021-E tham gia thi kỳ phụ học kỳ I năm học 2021 - 2022 từ ngày 24/3/2022 đến hết ngày 25/03/2022

Chi tiết
Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên khóa QH-2021-E thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2021-2022

Căn cứ danh sách sinh viên thuộc diện F0, F1 nguy cơ cao xin hoãn thi kỳ chính, Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên khóa QH-2021-E thi […]

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ lớp QH-2021-E QTKD-TT, học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ lớp QH-2021-E QTKD-TT, học kỳ I năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch thi kỳ thi phụ lớp QH-2021-E QTKD-TT, học kỳ I năm học 2021 - 2022

Chi tiết
Hình thức thi đánh giá hết học phần bậc đào tạo Đại học Khóa QH-2021-E, Học kỳ I năm học 2021-2022

Hình thức thi đánh giá hết học phần bậc đào tạo Đại học Khóa QH-2021-E, Học kỳ I năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo hình thức thi đánh giá hết học phần bậc đào tạo Đại học Khóa QH-2021-E, Học kỳ I năm học 2021-2022

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc đào tạo Đại học Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ bậc đào tạo Đại học Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ thi phụ bậc đào tạo Đại học học kỳ I năm học 2021 - 2022

Chi tiết
Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (bổ sung) học kỳ I năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (bổ sung) học kỳ I năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (bổ sung) (Kỳ thi chính thi từ ngày 27/12/2021-20/01/2021) học kỳ I năm học 2021-2022[…]

Chi tiết
Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ  (Kỳ thi chính thi từ ngày 27/12/2021-20/01/2021) Học kỳ I năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (Kỳ thi chính thi từ ngày 27/12/2021-20/01/2021) Học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo số 4088/TB-ĐHKT ngày 22/12/2021 về việc Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (Kỳ thi chính thi từ ngày 27/12/2021-20/01/2021) Học kỳ I năm […]

Chi tiết
Tổ chức thi học kỳ I năm học 2021-2022 Bậc Đào tạo Đại học (Kỳ thi chính)

Tổ chức thi học kỳ I năm học 2021-2022 Bậc Đào tạo Đại học (Kỳ thi chính)

Công văn số 3999/ĐHKT-ĐT ngày 15/12/2021 về việc Tổ chức thi học kỳ I năm học 2021-2022 Bậc Đào tạo Đại học (Kỳ thi chính)

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi học phần thi trực tuyến  bậc Đai học, Học kỳ I năm học 2021-2022

Điều chỉnh lịch thi học phần thi trực tuyến bậc Đai học, Học kỳ I năm học 2021-2022

Công văn số 3981/ĐHKT-ĐT ngày 14/12/2021 về việc điều chỉnh lịch thi học phần thi trực tuyến bậc Đai học, Học kỳ I năm học 2021-2022

Chi tiết