LỊCH THI

Lịch thi kỳ thi phụ kết thúc học phần bậc ĐH Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ kết thúc học phần bậc ĐH Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Sinh viên tham gia kỳ thi phụ ngày 9/9/2022 tại phòng 303E4 - Trường ĐH Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết
Lịch thi học kỳ Hè năm học 2021-2022 bậc Đại học

Lịch thi học kỳ Hè năm học 2021-2022 bậc Đại học

Sinh viên thi từ ngày 23/8/2022 đến ngày 26/8/2022 tại giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2021-E học kỳ II năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2021-E học kỳ II năm học 2021 - 2022

Sinh viên tham gia thi kỳ phụ ngày 5/8/2022 tại giảng đường E4 - Trường ĐH Kinh tế, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2020-E học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2020-E học kỳ I năm học 2021 - 2022

Sinh viên khóa QH-2020-E tham gia kỳ thi phụ ngày 20/7/2022 tại phòng 305 nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Sinh viên tham gia thi thử trực tuyến học phần Tin học cơ sở ngày 18/7/2022 trên ứng dụng Microsoft Teams

Chi tiết
Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (Kỳ thi chính thi từ ngày 27/6-08/7/2022) Học kỳ II năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (Kỳ thi chính thi từ ngày 27/6-08/7/2022) Học kỳ II năm học 2021-2022

Căn cứ nguyện vọng của sinh viên, Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (Kỳ thi chính thi từ ngày 27/6/2022-08/7/2022) học kỳ II […]

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2019-E Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2019-E Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Sinh viên tham gia kỳ thi phụ vào các ngày 28/06, 29/06, 20/07, 21/07 tại giảng đường E4 và Trung tâm Khảo thí - ĐHQGHN

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2021-E

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2021-E

Sinh viên khóa QH-2021-E thi hết học phần từ ngày 12/7/2022 đến ngày 22/7/2022 tại giảng đường Việt Úc, Hồ Tùng Mậu

Chi tiết
Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ  (Kỳ thi chính thi từ ngày 07/6/2022-15/6/2022) Học kỳ II năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên được thi kỳ thi phụ (Kỳ thi chính thi từ ngày 07/6/2022-15/6/2022) Học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên có tên trong danh sách được thi kỳ phụ theo dõi lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2021-2022 để tham gia đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm […]

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2020-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2020-E, Bậc đào tạo Đại học

Sinh viên khóa QH-2020-E tham gia thi hết học phần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 8/7/2022 tại giảng đường E4, giảng đường Hồ Tùng Mậu.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Sinh viên khóa QH-2019-E thi hết học phần từ ngày 7/6/2022 đến ngày 15/6/2022 tại giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu, giảng đường E4 - Trường Đại học Kinh tế, […]

Chi tiết
Lịch thi các học phần thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2021-2022

Lịch thi các học phần thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên tham gia thi hết học phần thay thế khóa luận ngày 20/04/2022 tại giảng đường Hồ Tùng Mậu

Chi tiết