CẨM NANG SINH VIÊN

Câu hỏi và câu trả lời thường gặp dành cho sinh viên đại học chính quy trong nước

Câu hỏi và câu trả lời thường gặp dành cho sinh viên đại học chính quy trong nước

Nhà trường soạn thảo 42 câu hỏi và câu trả lời thường gặp liên quan tới các lĩnh vực đào tạo, chính trị & công tác sinh viên, học phí để giải đáp thắc […]

Chi tiết
Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Cuốn Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022-2023 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn […]

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Sinh viên truy cập cổng thông tin đào tạo Đại học để khai báo thông tin cá nhân, đăng ký học phần, download đề cương học phần, xem lịch thi, xem kết quả […]

Chi tiết
Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2021-2022

Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2021-2022

Cuốn Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2020-2021 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn […]

Chi tiết