HỌC BỔNG

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3349/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 12 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương […]

Chi tiết
Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Annex học kỳ I, năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 3301/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương […]

Chi tiết
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Thực hiện nội dung công văn số 3312/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương […]

Chi tiết
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Thực hiện thông báo số 3057/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22/08/2023 của ĐHQGHN, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc […]

Chi tiết
Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Thực hiện thông báo số 2966/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của ĐHQGHN ngày 15/08/2023, Nhà trường thông báo sinh viên về Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển […]

Chi tiết
Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Căn cứ công số 27/QPT-ĐHQGHN ngày 7 tháng 8 năm 2023 về việc trao tặng học bổng Sinh viên Tài năng IMG-ĐHQGHN, Thực hiện nội dung công văn số 2937/ĐHQGHN-CT&CTHSSV […]

Chi tiết
Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện công văn thông báo số 2961/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 15 tháng 08 năm 2023 của ĐHQGHN, Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học […]

Chi tiết
Chương trình học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ năm 2023

Chương trình học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ năm 2023

Căn cứ công văn số 900/ĐTKDV-ĐNTT ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc chương trình “Học bổng SCIC […]

Chi tiết
Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2023-2024

Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 2851/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc […]

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân 2023 cho sinh viên hệ liên kết quốc tế

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân 2023 cho sinh viên hệ liên kết quốc tế

Căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện học kỳ Xuân năm 2023, Nhà trường quyết định cấp học bổng cho sinh viên hệ liên kết quốc tế chương […]

Chi tiết
Chương trình học bổng KOVA năm học 2022-2023

Chương trình học bổng KOVA năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo phát động Giải thưởng - Học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023 của Ủy ban giải thưởng KOVA về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng KOVA […]

Chi tiết
Trao học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023 cho sinh viên UEB

Trao học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023 cho sinh viên UEB

20 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2022-2023 với trị giá 25.000.000 đồng/ suất.

Chi tiết