HỌC BỔNG

Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quy định về việc quản lý và xét, cấp học […]

Chi tiết
 Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022 - 2023

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022 - 2023

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý (gọi tắt là học bổng Đinh Thiện Lý) […]

Chi tiết
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế nhận Học bổng K-T năm học 2021-2022

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế nhận Học bổng K-T năm học 2021-2022

Ngày 15/04/2022, đại diện Quỹ học bổng K-T và lãnh đạo ĐHQGHN đã trao tặng học bổng cho 30 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt kết quả tốt trong […]

Chi tiết
Lễ trao học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2021-2022

Lễ trao học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2021-2022

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành công văn số: 1273/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 18/4/2022 về việc mời dự Lễ trao học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2021-2022. […]

Chi tiết
Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA – Troy kỳ Hè năm 2021

Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA – Troy kỳ Hè năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2021 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BSBA - Troy với tổng số […]

Chi tiết
Cấp học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế  chương trình BSBA - Troy kỳ Thu năm 2021

Cấp học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA - Troy kỳ Thu năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Thu năm 2021 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BSBA - Troy với tổng […]

Chi tiết
Trao học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

Trao học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo trao 25 suất học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex, mỗi suất trị giá 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) […]

Chi tiết
Thông báo kết quả học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2021-2022

Thông báo kết quả học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2021-2022

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Yamada năm học 2021-2022, trị giá 4,540,000đ/sinh viên.

Chi tiết
Báo cáo khoa học và trao học bổng Toshiba - Nhật Bản đợt 2, năm học 2021-2022

Báo cáo khoa học và trao học bổng Toshiba - Nhật Bản đợt 2, năm học 2021-2022

Triển khai chương trình học bổng Toshiba năm học 2021-2022, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản tổ chức Chương trình báo […]

Chi tiết
Trao học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2021-2022

Trao học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2021-2022

Quỹ học bổng K-T trao tặng học bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học […]

Chi tiết
Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022

Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Quỹ Khuyến học Việt Nam về danh sách sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022.

Chi tiết
Chương trình học bổng Lotte học kỳ 2, năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Lotte học kỳ 2, năm học 2021-2022

Đại học Quốc gia Hà nội thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc (gọi là học bổng Lotte) học kỳ 2, năm học 2021-2022. Trị giá mỗi […]

Chi tiết