HỌC PHÍ

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II  năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại […]

Chi tiết
Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II  năm học 2021-2022 hệ chuẩn

Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2021-2022 hệ chuẩn

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo quyết toán thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022.

Chi tiết
Kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 – bậc Đại học

Kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 – bậc Đại học

Sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên […]

Chi tiết
Kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học TT23

Kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học TT23

Sinh viên có thể tra cứu thông tin chi tiết về học phí học kỳ II năm học 2021-2022 trên cổng thông tin một cửa: http://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn/

Chi tiết
Thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học

Thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022, Cụ thể như sau:

Chi tiết
Thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022, Cụ thể như sau:

Chi tiết
Kế hoạch thu học phí HKII năm 2021-2022 chương trình CLC TT23

Kế hoạch thu học phí HKII năm 2021-2022 chương trình CLC TT23

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II/2021 - 2022 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng […]

Chi tiết
Kế hoạch thu phí Học kỳ II năm học 2021 - 2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Kế hoạch thu phí Học kỳ II năm học 2021 - 2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II/2021 - 2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Chi tiết
Thông báo: Quyết định giảm học phí năm học 2021 - 2022 đối với bậc đào tạo Đại học trong nước

Thông báo: Quyết định giảm học phí năm học 2021 - 2022 đối với bậc đào tạo Đại học trong nước

Theo quyết định số 3259/QĐ-ĐHKT ngày 18/10/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Theo thông báo số 3380/TB-ĐHKT trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo

Chi tiết
 Thông báo: Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Thông báo: Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Theo thông báo số 3742/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2021-2022 Chương trình đào […]

Chi tiết
Thông báo: Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2021-2022 hệ Chuẩn

Thông báo: Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2021-2022 hệ Chuẩn

Theo thông báo số 3743/TB-ĐHKT của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết