SINH VIÊN

Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại […]

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023 – 2024.

Chi tiết
Chương trình học bổng Chicilon Media năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Chicilon Media năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thỏa thuận Tài trợ học bổng và Biên bản xác nhận Tài trợ cho Giáo dục giữa Công ty Cổ phân Công nghệ Thông tin Truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam […]

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Đề cử sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Nhà trường thông báo danh sách 2 sinh viên được đề cử nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024-2025.

Chi tiết
Xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-ĐHKT, ngày 17/11/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, […]

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ II năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên khóa QH2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E, QH-2023-E nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh […]

Chi tiết
Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 Hệ Chuẩn, TNTT

Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 Hệ Chuẩn, TNTT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2023-2024 hệ Chuẩn, TNTT như sau:

Chi tiết
Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng […]

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023 - 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023 - 2024

Nhà trường đề cử 08 hồ sơ sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhận học bổng KBSV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024

Danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2023 – 2024; Căn cứ biên bản họp xét HB KKHT cho sinh viên học kỳ I năm học 2023 […]

Chi tiết
Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo hệ Chuẩn, TNTT

Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo hệ Chuẩn, TNTT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp […]

Chi tiết
Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp […]

Chi tiết