TỐT NGHIỆP

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đào tạo đại học năm 2023

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đào tạo đại học năm 2023

Kèm theo Kế hoạch số 363/KH-ĐHKT ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03  năm 2023

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2023

Kèm theo Công văn số 543/ĐHKT-ĐT ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2023

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 261/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy

Kèm theo Quyết định số 3409/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3869/TB-ĐHKT ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2022

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2022

Kèm theo Công văn số 3014/ĐHKT-ĐT ngày 07 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022

Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 2932/TB-ĐHKT ngày 29 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2022

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 2541/TB-ĐHKT ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2022

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2022

Kèm theo Công văn số 1703/ĐHKT-ĐT ngày 07 tháng 06 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Kế hoạch tốt nghiệp bậc đào tạo đại học Khoá QH-2018-E (2018 - 2022)

Kế hoạch tốt nghiệp bậc đào tạo đại học Khoá QH-2018-E (2018 - 2022)

Từ ngày 09/05 - 13/05/2022, sinh viên ghi danh để đăng ký nhận bằng tốt nghiệp.

Chi tiết
Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022

Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022

Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp: Từ ngày 16/05/2022 đến 20/05/2022.

Chi tiết