LỊCH THI

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E bậc ĐH Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E bậc ĐH Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch thi kỳ thi phụ các học phần của Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E; Danh sách sinh viên và lịch thi chi tiết kèm […]

Chi tiết
Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 08/03/2023 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 15/03/2023

Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 08/03/2023 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 15/03/2023

Sinh viên không thể chuẩn bị đủ thiết bị thi theo yêu cầu của cán bộ kỹ thuật để thi tại nhà có thể đăng ký thi tại phòng máy của trường theo link sau: […]

Chi tiết
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Sinh viên đăng nhập để thi thử trực tuyến ngày 8/3/2023 theo các hướng dẫn đính kèm thông báo

Chi tiết
 Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy học kỳ I năm học 2022-2023

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy học kỳ I năm học 2022-2023

Sinh viên tham gia làm bài thi thử trên phần mềm thi theo địa chỉ website: https://thionline.ueb.edu.vn/ tại các phòng 101CSS, 102CSS, 103CSS để làm quen […]

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2022-2023

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2022-2023

Sinh viên dự thi học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin cần đăng ký ca thi tại trang đăng ký ca thi của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN[…].

Chi tiết
Thay đổi thời gian ca thi 2,4 Học kỳ I năm học 2022-2023

Thay đổi thời gian ca thi 2,4 Học kỳ I năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế thông báo thay đổi thời gian ca thi 2 bắt đầu từ 9h30’ sang bắt đầu từ 10h00’, ca thi 4 bắt đầu từ 15h30’ sang bắt đầu từ 16h00’[…]

Chi tiết
Thay đổi lịch thi học phần Quản lý thị trường bất động sản học kỳ I năm học 2022-2023

Thay đổi lịch thi học phần Quản lý thị trường bất động sản học kỳ I năm học 2022-2023

Thời gian thi cũ: ca 1 ngày 21/02/2023Thời gian thi điều chỉnh: ca 4 ngày 21/02/2023

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2019-E bậc ĐH Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2019-E bậc ĐH Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Sinh viên khóa QH-2019-E tham gia kỳ thi phụ được tổ chức chiều ngày 07/02/2023 tại phòng 305E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 các khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E

Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 các khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E

Thời gian thi Khóa QH-2020-E, QH-2021-E từ ngày 21/2/2023 đến ngày 13/03/2023, Khóa QH-2022-E thi từ ngày 27/2/2023 đến ngày 15/03/2023.

Chi tiết
Thay đổi hình thức thi học phần Quản trị tài chính quốc tế Học kỳ I, năm học 2022-2023

Thay đổi hình thức thi học phần Quản trị tài chính quốc tế Học kỳ I, năm học 2022-2023

Học phần Quản trị tài chính quốc tế đổi từ hình thức thi viết sang hình thức bài tập lớn

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Sinh viên khóa QH-2019-E thi hết học kỳ I, năm học 2022-2023 từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 10/01/2023 tại giảng đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, […]

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ kết thúc học phần bậc ĐH Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ kết thúc học phần bậc ĐH Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Sinh viên tham gia kỳ thi phụ ngày 9/9/2022 tại phòng 303E4 - Trường ĐH Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết