SINH VIÊN

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân 2023 cho sinh viên hệ liên kết quốc tế

Phòng CT&CTSV 09:06 27/07/2023

Căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện học kỳ Xuân năm 2023, Nhà trường quyết định cấp học bổng cho sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy và BBA USF với tổng số tiền là 107.000.000 đồng.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quyết định:

1. Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân năm 2023 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BSBA Troy (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 34.000.000 đồng (Ba mươi tư triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

-  Học bổng Student Champion: 04 sinh viên

-  Học bổng Excellent Students: 11 sinh viên.

>> Sinh viên xem chi tiết Quyết định tại đây.

2. Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân năm 2023 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BBA USF (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 73.000.000 đồng (Bảy mươi ba triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

-  Học bổng Student Champion: 02 sinh viên;

-  Học bổng Excellent Students: 11 sinh viên;

-  Học bổng Student Leaders: 01 sinh viên.

>> Sinh viên xem chi tiết Quyết định tại đây.

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Quyết định cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được đề cử nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024.

Chi tiết
8 UEBers xuất sắc “săn” thành công học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV năm học 2023 - 2024”

8 UEBers xuất sắc “săn” thành công học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV năm học 2023 - 2024”

Vào ngày 14/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) phối hợp cùng Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa tổ chức buổi lễ trao tặng học bổng ...

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu SV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lễ trao học bổng TMSC năm học 2023-2024

Lễ trao học bổng TMSC năm học 2023-2024

Ngày 18/06/2024, tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã tổ chức trao học bổng TMSC của Công ty TNHH Công nghệ y tế TMSC Việt Nam cho sinh viên có hoàn cảnh ...

Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên đợt tháng 07/2024

Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên đợt tháng 07/2024

Thực hiện đề nghị tại công văn số 1286/ĐHKT-CTSV ngày 07/05/2024 về việc thực hiện tham gia kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT sinh viên đợt tháng 07.2024 ...

Chi tiết