HỌC BỔNG

Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 17:44 15/03/2023

Hàng năm, Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế được hỗ trợ học bổng do Trường Đại học Kinh tế cấp và do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Chi tiết xem tại các Quy định về việc hỗ trợ học bổng:

1. Của Đại học Quốc gia Hà Nội:

- Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định hỗ trợ học bổng nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định số 2810/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/9/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nôi dung trong Quy định về việc hỗ trợ học bổng nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Của Trường Đại học Kinh tế:

- Quyết định số 3098/QĐ-ĐHKT ngày 19/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định hỗ trợ học bổng nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế.

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 2318/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 11 tháng 07 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản ...

Chi tiết
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học viên được hỗ trợ 1,200,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền ở ký túc xá tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc và tiền sinh hoạt phí. - Được cấp vé máy bay ...

Chi tiết
Học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2021-2022

Học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2021-2022

Thực hiện nội dung công văn số 2080/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 12 tháng 07 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản ...

Chi tiết