HỌC VIÊN - NGHIÊN CỨU SINH

Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ từ khóa QH-2015-E.CH

Phòng Đào tạo 19:44 23/12/2021

Công văn số 218/ĐHKT-SĐH ngày 10/2/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc hướng dẫn thực hiện luận văn Thạc sĩ từ khóa QH-2015-E.CH

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 và Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 2725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015, Trường Đại học Kinh tế hướng dẫn các Khoa/Viện phụ trách chuyên ngành triển khai Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ từ khóa QH-2015-E.CH

Các nội dung hướng dẫn gồm:

- Hướng dẫn thực hiện Đề cương sơ bộ.

- Hướng dẫn thực hiện Kết quả nghiên cứu sơ bộ.

- Hướng dẫn thực hiện Luận văn.

Chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn đánh giá tổng thể luận án

Hướng dẫn đánh giá tổng thể luận án

Kèm theo Công văn số 1729/ĐHKT-SĐH ngày 14/07/2020 và 11/ĐHKT-SĐH ngày 04/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn năm 2020

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn năm 2020

Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội thông báo Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn năm 2020

Chi tiết