TỐT NGHIỆP

Phát sao y công chứng bằng tốt nghiệp cho học viên, sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

Phòng Đào tạo 17:17 06/05/2022

Thời gian Học viên, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp sao y công chứng và bảng điểm: Từ 14h30 đến 16h30 ngày thứ Năm hàng tuần.

Căn cứ danh sách học viên, sinh viên được công nhận học vị và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2022, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho học viên, sinh viên có tên trong danh sách về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp (bản sao công chứng) như sau:
1. Hình thức đăng ký: 
Các học viên, sinh viên có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp sao y công chứng và bảng điểm đăng ký theo đường link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFjJj8VpKNsAKqdtQ5FpspqetFAEQGiNrVPeLh0K7XetBLGA/viewform
2. Thời gian và địa điểm nhận: 
- Thời gian: từ 14h30 đến 16h30 ngày thứ Năm hàng tuần
- Địa điểm: Phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Danh sách học viên và sinh viên được công nhận nhận học vị và cấp bằng bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2022: kèm theo.
4. Thông tin liên hệ:
- Email: daotao_kt@vnu.edu.vn
- Hotline tốt nghiệp: 086.283.6665
Đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho học viên và sinh viên biết và thực hiện./.

Download Thông báo tại đây