TỐT NGHIỆP

Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022

Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 2932/TB-ĐHKT ngày 29 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Phát sao y công chứng bằng tốt nghiệp cho học viên, sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

Phát sao y công chứng bằng tốt nghiệp cho học viên, sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

Thời gian Học viên, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp sao y công chứng và bảng điểm: Từ 14h30 đến 16h30 ngày thứ Năm hàng tuần.

Chi tiết