LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông báo về việc thay đổi địa điểm bảo vệ luận văn tiến sĩ của NCS Lê Công Thanh

Thông báo về việc thay đổi địa điểm bảo vệ luận văn tiến sĩ của NCS Lê Công Thanh

Kèm theo Thông báo số 1119/TB-ĐHKT ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ NCS Lê Công Thanh

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ NCS Lê Công Thanh

Kèm theo Thông báo số 785/TB-ĐHKT ngày 22 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN NCS Nguyễn Trí Anh

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN NCS Nguyễn Trí Anh

Kèm theo Thông báo số 442/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Vũ Thị Thu Hương

Thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Vũ Thị Thu Hương

Kèm theo Thông báo số 401/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2016-E.CH

Danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2016-E.CH

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đăng tải danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2016-E.CH

Chi tiết
Danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2017-E.CH

Danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2017-E.CH

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đăng tải danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2017-E.CH

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Sơn Hồng

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Sơn Hồng

Trường Đại học Kinh tế đăng tải thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Sơn Hồng, cụ thể như sau:

Chi tiết
Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương

Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương

Trường Đại học Kinh tế đăng tải thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương, cụ thể như sau:

Chi tiết
Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022

Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022

Thông báo số 3458/TB-ĐHKT ngày 13/12/2021 về kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022

Chi tiết