LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Đình Uyên

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Đình Uyên

Kèm theo Thông báo số 4652/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu Trịnh Đình Uyên

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu Trịnh Đình Uyên

Tên đề tài: Quản lý chuỗi cung ứng nông sản xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Đình Uyên

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Đình Uyên

Tên đề tài: Quản lý chuỗi cung ứng nông sản xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Kèm theo Thông báo số 4651/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hương

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hương

Kèm theo thông báo số 4559/TB-ĐHKT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Kế hoạch thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên Khóa QH-2023-E (Trúng tuyển đợt 1)

Kế hoạch thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên Khóa QH-2023-E (Trúng tuyển đợt 1)

Thông báo số 4505/TB-ĐHKT ngày 05/12/2023 về việc kế hoạch thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên Khóa QH-2023-E (Trúng tuyển đợt 1)

Chi tiết
Kế hoạch thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên Khóa QH-2022-E (Trúng tuyển đợt 2)

Kế hoạch thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên Khóa QH-2022-E (Trúng tuyển đợt 2)

Thông báo số 4480/TB-ĐHKT ngày 4/12/2023 về việc kế hoạch thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên Khóa QH-2022-E (Trúng tuyển đợt 2)

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Bùi Đức Hậu

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Bùi Đức Hậu

Kèm theo Thông báo số 4470/TB-ĐHKT ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Kèm theo Thông báo số 4350/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm buổi đánh giá luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Thu Hoàn

Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm buổi đánh giá luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Thu Hoàn

Kèm theo Thông báo số 4334/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 11 năm 2023 về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hoàn.

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thắng

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thắng

Kèm theo thông báo số 4309/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hoàn

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hoàn

Kèm theo Thông báo số 4231/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế, ĐHQGHN.

Chi tiết