LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Nam Trung

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Nam Trung

Kèm theo Thông báo số 4350/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Đoàn Đức Minh

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Đoàn Đức Minh

Kèm theo Thông báo số 4270/TB-ĐHKT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Hoàng Phương

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Hoàng Phương

Tên đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên văn phòng tại các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Nguyễn Viết Hoàng

Thông báo về việc thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Nguyễn Viết Hoàng

Kèm theo Thông báo số 4093/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Công tác triển khai thực hiện luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế

Công tác triển khai thực hiện luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế hướng dẫn các Khoa/Viện Quản trị Kinh doanh triển khai công tác thực hiện luận văn thạc sĩ đối với các khóa QH-2019-E, QH-2020-E, […]

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Đỗ Thị Vân Dung

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Đỗ Thị Vân Dung

Kèm theo Thông báo số 4068/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Phương

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Phương

Tên đề tài luận án: Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trần Nam Trung

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trần Nam Trung

Tên đề tài: Đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Đoàn Đức Minh

Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Đoàn Đức Minh

Tên đề tài luận án: Đề xuất Bộ chỉ tiêu cảnh báo sớm nhằm tái cơ cấu chủ động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Nguyễn Viết Hoàng

Thông báo về việc thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Nguyễn Viết Hoàng

Kèm theo Thông báo số 3817/TB-ĐHKT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Viết Hoàng

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Viết Hoàng

Kèm Thông báo số 3652/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thay đổi địa điểm tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Thùy Dung

Thay đổi địa điểm tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Thùy Dung

Căn cứ Thông báo số 3623/TB-ĐHKT ngày 14/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết