LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh Trần Nam Trung

Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh Trần Nam Trung

Tên đề tài: Đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia

Chi tiết
Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh Đoàn Đức Minh

Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh Đoàn Đức Minh

Tên đề tài: Đề xuất Bộ chỉ tiêu cảnh báo sớm nhằm tái cơ cấu chủ động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Vũ Thị Liên

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Vũ Thị Liên

Kèm theo Thông báo số 1912/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 06 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Liên

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Liên

Tên đề tài luận án: Tác động của cơ cấu và mức chi tiêu tài chính đến kết quả đào tạo tại các trường đại học công lập ở Việt Nam

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Công Thanh

Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Công Thanh

Kèm theo Thông báo số 1485/TB-ĐHKT ngày 18 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi địa điểm bảo vệ luận văn tiến sĩ của NCS Lê Công Thanh

Thông báo về việc thay đổi địa điểm bảo vệ luận văn tiến sĩ của NCS Lê Công Thanh

Kèm theo Thông báo số 1119/TB-ĐHKT ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ NCS Lê Công Thanh

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ NCS Lê Công Thanh

Kèm theo Thông báo số 785/TB-ĐHKT ngày 22 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN NCS Nguyễn Trí Anh

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN NCS Nguyễn Trí Anh

Kèm theo Thông báo số 442/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Vũ Thị Thu Hương

Thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Vũ Thị Thu Hương

Kèm theo Thông báo số 401/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2016-E.CH

Danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2016-E.CH

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đăng tải danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2016-E.CH

Chi tiết
Danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2017-E.CH

Danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2017-E.CH

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đăng tải danh sách các đề tài luận văn của học viên khóa QH-2017-E.CH

Chi tiết