SINH VIÊN

Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024

Phòng CT&CTSV 09:26 18/08/2023

Thực hiện công văn thông báo số 2961/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 15 tháng 08 năm 2023 của ĐHQGHN, Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024 cho sinh viên.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 

- Sinh viên từ năm thứ 2 (QH-2022-E), có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2022-2023. 

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội; tham gia nghiên cứu khoa học; có đóng góp trong các hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập. 

- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2023-2024; 

- Có tham gia BHYT. 

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 200 USD/sinh viên/năm học. 

3. Chỉ tiêu học bổng Trường ĐHKT: 05 sinh viên. 

4. Hồ sơ đăng ký học bổng 

- Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu 1); 

- Bản Tiếng Việt thông tin sinh viên (theo mẫu 2); 

- Bản Tiếng Anh thông tin sinh viên (theo mẫu 3); 

- Bảng điểm năm học 2022-2023 của sinh viên, có xác nhận của Phòng đào tạo; 

- Giấy xác nhận điểm rèn luyện kỳ I năm học 2022-2023 của Phòng CT&CTSV; 

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Yamada và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4); 

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4, khuyến khích viết bằng tiếng Anh); 

- Các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong năm học 2022-2023... (nếu có).

>> Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 07/09/2023

>> Chi tiết Công văn sinh viên xem tại đây.

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Quyết định cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được đề cử nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024.

Chi tiết
8 UEBers xuất sắc “săn” thành công học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV năm học 2023 - 2024”

8 UEBers xuất sắc “săn” thành công học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV năm học 2023 - 2024”

Vào ngày 14/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) phối hợp cùng Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa tổ chức buổi lễ trao tặng học bổng ...

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu SV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lễ trao học bổng TMSC năm học 2023-2024

Lễ trao học bổng TMSC năm học 2023-2024

Ngày 18/06/2024, tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã tổ chức trao học bổng TMSC của Công ty TNHH Công nghệ y tế TMSC Việt Nam cho sinh viên có hoàn cảnh ...

Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên đợt tháng 07/2024

Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên đợt tháng 07/2024

Thực hiện đề nghị tại công văn số 1286/ĐHKT-CTSV ngày 07/05/2024 về việc thực hiện tham gia kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT sinh viên đợt tháng 07.2024 ...

Chi tiết