SINH VIÊN

Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Phòng CT&CTSV 09:40 18/08/2023

Căn cứ công số 27/QPT-ĐHQGHN ngày 7 tháng 8 năm 2023 về việc trao tặng học bổng Sinh viên Tài năng IMG-ĐHQGHN, Thực hiện nội dung công văn số 2937/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG-ĐHQGHN năm học 2023-2024.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 

- Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2, 3, 4 (QH.2020.E; QH.2021.E; QH.2022.E) 

- Tiêu chuẩn: 

+ Có đơn xin học bổng nói rõ mục đích, động cơ nhận học bổng (như đóng góp vào sự phát triển của đất nước, dự định, định hướng phấn đấu sau khi học xong…) kèm theo Sơ yếu lý lịch (có văn bản kèm theo); 

+ Điểm trung bình xét học bổng trên 3.8/4; 

+ Điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (80 điểm trở lên); 

+ Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động của Trường, có đóng góp cho cộng đồng xã hội; 

+ Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách trong năm học 2023-2024; 

+ Có tham gia BHYT. 

- Ưu tiên: Sinh viên có những phát minh, sáng chế, đạt giải thưởng quốc gia, quốc tê; Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (Có văn bản xác nhận). 

2. Giá trị học bổng: 

- 01 Học bổng trị giá 150 triệu đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) và 01 học bổng trị giá 50 triệu đồng (Năm mươi triệu đồng). 

- Cá nhân đạt học bổng sẽ nhận được cúp Học bổng IMG và Giấy chứng nhận học bổng của ĐHQGHN. 

3. Thời gian trao học bổng: Dự kiến trong tháng 10/2023 

4. Chỉ tiêu học bổng Trường Đại học Kinh tế: 1-2 sinh viên

 5. Tiêu chí đối với sinh viên được nhận học bổng trong năm 

- Có điểm trung bình chung năm học tính đến thời điểm xét đạt trên 3.8/4.

 - Không có môn nào bị điểm F. 

- Sinh viên viên nhận Học bổng IMG sẽ không được nhận học bổng của các đơn vị, tổ chức tài trợ khác.

- Điểm rèn luyện của năm học đạt loại tốt và tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động của Nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và hoạt động nghiên cứu khoa học…. 

- Cam kết tình nguyện tham gia các sự kiện cộng đồng, lan tỏa giá trị do Quỹ phát triển ĐHQGHN tổ chức sau khi nhận học bổng. 

6. Hồ sơ đăng ký học bổng 

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu 1); 

- Bản thông tin xét Học bổng IMG năm học 2023-2024 (theo mẫu 2); 

- Bảng điểm năm học 2022-2023, có xác nhận của Phòng Đào tạo; 

- Điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2022-2023 đạt loại tốt trở lên (80 điểm trở lên) có xác nhận của Phòng CT&CTSV; 

- Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của 01 lãnh đạo Khoa hoặc Thầy/Cô chủ nhiệm hoặc trực tiếp giảng viên giảng dạy; 

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (viết bằng tiếng Việt); 

- Bản photo (có công chứng) các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội, hoàn cảnh gia đình… (nếu có).

>> Hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 12/09/2023

>> Chi tiết Công văn sinh viên xem tại đây.

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01.2024

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01.2024

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua Bảo hiểm y tế đợt tháng 01.2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024.

Chi tiết
Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2023 - 2024

Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách 50 sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Mỹ Đình với tổng giá trị là ...

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền hơn ...

Chi tiết
Thông báo Kết quả Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo Kết quả Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ I năm học ...

Chi tiết
Thông báo kết quả Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2023-2024  hệ Chuẩn, Bằng kép, TNTT

Thông báo kết quả Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2023-2024 hệ Chuẩn, Bằng kép, TNTT

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ I năm học ...

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 1, năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 1, năm học 2023-2024

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 11 suất học bổng Lotte, trong đó có 1 sinh viên UEB xuất sắc nhận được học bổng trị giá 400 đô la Mỹ.

Chi tiết
Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình

Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Mỹ Đình trao học bổng cho sinh viên hoàn cảnh ...

Chi tiết
Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E

Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E

Nhà trường thông báo danh sách hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E.

Chi tiết