SINH VIÊN

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023 - 2024

Phòng CT&CTSV 08:59 15/09/2023

Thực hiện nội dung công văn số 3312/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023-2024 cho sinh viên.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 

- Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt từ 3.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2022-2023 (trong học kỳ 1, năm học 2022- 2023). 

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn... 

- Chưa được nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2023-2024. 

- Có tham gia BHYT. 

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học. 

3. Chỉ tiêu học bổng Trường Đại học Kinh tế: 01 sinh viên 

Lưu ý:  Dự kiến Quỹ Posco phỏng vấn sinh viên vào đầu tháng 10/2023. 

4. Hồ sơ đăng ký học bổng 

- Bảng điểm năm học 2022-2023 có xác nhận của Phòng đào tạo; 

- Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023 có xác nhận của Phòng CT&CTSV; 

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (đánh máy, bằng tiếng Việt, theo mẫu); 

- Đơn đăng ký học bổng “Application form” (đánh máy, bằng tiếng Anh, theo mẫu); 

- Bản photo Căn cước công dân; 

- Bản photo Thẻ sinh viên; 

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn… (nếu có);

>> Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 22/09/2023.

>> Chi tiết Công văn sinh viên xem tại đây.

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Thông báo xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng KKHT kỳ Xuân 2024

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại ...

Chi tiết
Kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Quyết định cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được đề cử nhận học bổng Chicilon Media năm học 2023-2024.

Chi tiết
8 UEBers xuất sắc “săn” thành công học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV năm học 2023 - 2024”

8 UEBers xuất sắc “săn” thành công học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV năm học 2023 - 2024”

Vào ngày 14/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) phối hợp cùng Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa tổ chức buổi lễ trao tặng học bổng ...

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng Hội Cựu SV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lễ trao học bổng TMSC năm học 2023-2024

Lễ trao học bổng TMSC năm học 2023-2024

Ngày 18/06/2024, tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã tổ chức trao học bổng TMSC của Công ty TNHH Công nghệ y tế TMSC Việt Nam cho sinh viên có hoàn cảnh ...

Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên đợt tháng 07/2024

Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên đợt tháng 07/2024

Thực hiện đề nghị tại công văn số 1286/ĐHKT-CTSV ngày 07/05/2024 về việc thực hiện tham gia kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT sinh viên đợt tháng 07.2024 ...

Chi tiết