TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU

Mạng lưới đối tác là các trường đại học danh tiếng trên khắp các châu lục của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN mang lại cho sinh viên và học viên ĐHKT cơ hội học tập và trải nghiệm cuộc sống sinh viên toàn cầu. Các sinh viên của ĐHKT có thể tham gia chương trình trao đổi tín chỉ sinh viên trong một đến hai học kỳ, các khóa học ngắn hạn, các chương trình trao đổi văn hóa, học thuật tại gần 40 trường đại học ở các châu lục. Thông tin chi tiết về các cơ hội học tập tại nước ngoài có thể xem tại đây.