HỌC VIÊN - NGHIÊN CỨU SINH

Chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc

Chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc.

Chi tiết
Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Hàng năm, Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế được hỗ trợ học bổng do Trường Đại học Kinh tế cấp và do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Chi tiết
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, cụ thể:

Chi tiết
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, cụ thể:

Chi tiết
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 2318/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 11 tháng 07 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản […]

Chi tiết
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học viên được hỗ trợ 1,200,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền ở ký túc xá tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc và tiền sinh hoạt phí. - Được cấp vé máy bay […]

Chi tiết
Học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2021-2022

Học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2021-2022

Thực hiện nội dung công văn số 2080/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 12 tháng 07 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản […]

Chi tiết
Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 3714/TB-ĐHKT ngày 25/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
THÔNG BÁO: Thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022

THÔNG BÁO: Thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022

Thông báo số 3555/TB-ĐHKT ngày 15/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ  năm học 2021-2022

Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ năm học 2021-2022

Theo thông báo số 3524/TB-ĐHKT ngày 12/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết