THÔNG BÁO

Thư mời viết bài Hội thảo "Chính sách và thực trạng kinh tế nông nghiệp Việt Nam”

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 15:22 27/12/2022

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế nông nghiệp nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức cũng như cơ hội với sự phát triển kinh tế 4.0 và nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ Địa phương - Bộ Khoa học và Công nghệ, Chuyên trang Chuyển đổi số - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn - Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức hội thảo “Chính sách và thực trạng kinh tế nông nghiệp Việt Nam” lần thứ nhất năm 2023.

Hội thảo quy tụ sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học để thảo luận, đưa ra các kết quả nghiên cứu khoa học giúp đánh giá thực trạng, các tồn tại hạn chế và tiềm năng phát triển của kinh tế nông nghiệp Việt Nam, từ đó cung cấp các luận cứ khoa học giúp hoàn thiện chính sách về kinh tế nông nghiệp cũng như đưa ra các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

Chủ đề của Hội thảo bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

* Đánh giá thực trạng, các tồn tại hạn chế và tiềm năng phát triển của kinh tế nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế 4.0 và nền kính tế phục hồi sau đại dịch Covid-19.

* Các vấn đề về đổi mới sáng tạo, áp dụng KH-CN, công nghệ mới và chuyển đổi số, kinh tế số trong nông nghiệp.

* Các vấn đề về kinh tế tuần hoàn trong kinh tế nông nghiệp.

* Đánh giá các chính sách hiện hành về kinh tế nông nghiệp; cung cấp các luận cứ khoa học giúp hoàn thiện chính sách về kinh tế nông nghiệp.

* Đưa ra các giải pháp hướng tới mục tiêu thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

* Các vấn đề kinh tế liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, cán bộ giảng viên,... tham gia đóng góp bài viết cho Hội thảo. Các bài viết có chất lượng sẽ được đăng trong cuốn sách có mã số ISBN do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản.

Thời hạn, cấu trúc và định dạng của bài viết:

  • Thời hạn:
    • Nộp toàn văn bài viết: Ngày 31/12/2022
    • Phản biện, biên tập và xuất bản: Tháng 1-2/2023
  • Cấu trúc và định dạng: Toàn văn tham luận không quá 5000 từ (không kể tên bài, tóm tắt và từ khóa). Bài viết được trình bày với cỡ chữ 13 giãn dòng Single, sử dụng font chữ Times New Roman. Căn lề: trên 2 cm; dưới 2 cm; phải 2 cm; trái 3 cm. Các trang, hình, bảng biểu phải được đánh số rõ ràng, chính xác.
  • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung

Phí xử lý bài viết (APC) và tham dự hội thảo

  • Phí xử lý bài viết, và xuất bản sách:1.000.000 VNĐ/bài báo (tác giả chỉ trả phí khi bài viết được chấp nhận).

Địa chỉ gửi bài và liên hệ:

Quyết định về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số 185/QĐ-ĐHKT của Giám đốc Trường Đại học Kinh tế ngày 20/1/2024 về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và ...

Chi tiết
Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2024 – Đợt 1

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2024 – Đợt 1

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2024 – đợt 1.

Chi tiết
Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (VNU Journal of Economics and Business - ...

Chi tiết
Về việc xây dựng đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN năm 2024

Về việc xây dựng đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN năm 2024

Ban hành kèm theo công văn số 1409/ĐHQGHN-KHCN ngày 24 tháng 04 năm 2023 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH, CN & ĐMST và dự toán ngân sách KH&CN ...

Chi tiết
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế ICYREB 2023

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế ICYREB 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo đến các nhà khoa học trẻ (không quá 40 tuổi tính đến năm 2023) gửi bài tham dự Hội thảo Quốc tế ICYREB 2023.

Chi tiết
Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (VNU Journal of Economics and Business - ...

Chi tiết
Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh chính thức trở thành thành viên của Crossref – Tổ chức DOI Quốc tế

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh chính thức trở thành thành viên của Crossref – Tổ chức DOI Quốc tế

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trân trọng thông báo: Từ tháng 11/2022, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chính thức ...

Chi tiết
Tổ chức Tọa đàm khoa học: Xuất bản trên tạp chí khoa học được  Hiệp hội trường kinh doanh (CABS) xếp hạng

Tổ chức Tọa đàm khoa học: Xuất bản trên tạp chí khoa học được Hiệp hội trường kinh doanh (CABS) xếp hạng

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, thông báo tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Xuất bản trên tạp chí khoa học được Hiệp hội trường kinh doanh (CABS) ...

Chi tiết
Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (VNU Journal of Economics and Business - ...

Chi tiết