SÁCH

Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế

Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế

Nguyên lý thống kê kinh tế đã trở thành một môn học cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế. Trong bối cảnh thời gian lên lớp có giới […]

Chi tiết
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam

Đây là cuốn sách chuyên khảo, được ra đời với mục đích làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu […]

Chi tiết
Giáo trình Thuế

Giáo trình Thuế

"Giáo trình Thuế" được tổ chức biên soạn bởi đội ngũ các giảng viên thuộc Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. […]

Chi tiết
Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách là nỗ lực của tập thể tác giả gồm các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý có uy tín […]

Chi tiết
Sản xuất hiệu suất cao - kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam

Sản xuất hiệu suất cao - kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam

Cuốn sách “Sản xuất hiệu suất cao - Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam” được sử dụng là học liệu tham khảo của các học phần Quản trị […]

Chi tiết
Quy hoạch không gian tổng hợp quản lý xung đột môi trường vùng bờ - tiếp cận phân tích địa lý và chính sách

Quy hoạch không gian tổng hợp quản lý xung đột môi trường vùng bờ - tiếp cận phân tích địa lý và chính sách

Cuốn sách “Quy hoạch không gian tổng hợp quản lý xung đột môi trường vùng bờ - tiếp cận phân tích địa lý và chính sách” đề cập đến các kết quả nghiên cứu […]

Chi tiết
Giáo trình: Nguyên lý thống kê kinh tế

Giáo trình: Nguyên lý thống kê kinh tế

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế được biên soạn dựa trên đề cương học phần Nguyên lý thống kê kinh tế giảng dạy cho bậc đại học của các trường đại […]

Chi tiết
Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam

Cuốn sách hướng tới độc giả là các nhà quản trị tổ chức, nhà nghiên cứu, đặc biệt là sinh viên và học viên ngành Quản trị Kinh doanh. Cuốn sách có thể […]

Chi tiết
Chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp Việt Nam

Từ năm 2019 đến nay, cuốn sách "Chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp Việt Nam" đã được sử dụng là học liệu bắt buộc, học liệu tham khảo của các học […]

Chi tiết
Giáo trình: Các công cụ phái sinh

Giáo trình: Các công cụ phái sinh

Thị trường các công cụ phái sinh được đánh giá như một bước tiến lịch sử để “sửa chữa” những thiếu sót và làm giảm chi phí giao dịch trên thị trường giao […]

Chi tiết
Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu

Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam là sản phẩm của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia […]

Chi tiết
Nghiên cứu về quản trị kinh doanh: Lý luận cơ bản và các tình huống thực tiễn

Nghiên cứu về quản trị kinh doanh: Lý luận cơ bản và các tình huống thực tiễn

Nhằm nâng cao hiểu biết về kiến thức và thực tiễn quản trị kinh doanh, phục vụ việc đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản trị kinh doanh, cuốn sách chuyên […]

Chi tiết