BÀI BÁO QUỐC TẾ

Phân tích thực nghiệm về nhóm trọng tài viên và hiệu suất giải quyết tranh chấp

Phân tích thực nghiệm về nhóm trọng tài viên và hiệu suất giải quyết tranh chấp

Trọng tài đầu tư quốc tế là một thủ tục pháp lý phổ biến để giải quyết các tranh chấp giữa nước sở tại và nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tục này thường được […]

Chi tiết
Chia sẻ kiến thức trực tuyến tại các công ty viễn thông Việt Nam: Tích hợp các mô hình tâm lý xã hội

Chia sẻ kiến thức trực tuyến tại các công ty viễn thông Việt Nam: Tích hợp các mô hình tâm lý xã hội

Kiến thức được coi là nguồn lợi thế cạnh tranh bền vững chính của tổ chức. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các tổ chức thường tìm ra nhiều […]

Chi tiết
Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo

Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo

Trong lĩnh vực nghiên cứu quản trị chuỗi cung ứng, các chủ đề nghiên cứu trong và ngoài nước có xu hướng thiên về mối quan hệ hợp tác của doanh […]

Chi tiết
Danh mục bài báo quốc tế thuộc danh mục WOS-SCOPUS năm 2023

Danh mục bài báo quốc tế thuộc danh mục WOS-SCOPUS năm 2023

Các bài báo quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Chính sách tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam và ứng dụng thực tiễn để phát triển bền vững trong nông nghiệp

Chính sách tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam và ứng dụng thực tiễn để phát triển bền vững trong nông nghiệp

Trong hơn ba thập kỷ của quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam đã đánh dấu một chặng đường đầy thành công trong việc phát triển ngành nông nghiệp. Từ việc […]

Chi tiết
Đánh giá tác động của đặc điểm nguyên nhân chậm thanh toán đến hiệu quả kinh doanh của nhà thầu phụ trong các dự án xây dựng: Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam

Đánh giá tác động của đặc điểm nguyên nhân chậm thanh toán đến hiệu quả kinh doanh của nhà thầu phụ trong các dự án xây dựng: Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam

Chậm thanh toán là vấn đề lớn đối với các nhà thầu phụ. Mặc dù việc xác định nguyên nhân gây ra sự chậm trễ thanh toán cho các nhà thầu phụ là cần thiết […]

Chi tiết
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo

Để thúc đẩy nền kinh tế năng lượng tái tạo và tận dụng tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam, việc đẩy mạnh truyền thông về động lực mới của lĩnh vực […]

Chi tiết
Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ e-logistics:  Trường hợp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ e-logistics: Trường hợp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của Việt Nam

Việt Nam là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Ngành logistics Việt Nam với tổng giá trị ước tính khoảng 50-60 […]

Chi tiết
Tác động phúc lợi của biến đổi khí hậu đối với khai thác hải sản ở Việt Nam

Tác động phúc lợi của biến đổi khí hậu đối với khai thác hải sản ở Việt Nam

Nghề đánh bắt cá được dự báo sẽ suy giảm ở vùng nhiệt đới do biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, hải sản là ngành kinh tế quan trọng giúp xóa đói giảm nghèo, […]

Chi tiết
Đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng sản lượng trong khu vực kinh tế chính thống ở Việt Nam: Phân tích cấp địa phương

Đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng sản lượng trong khu vực kinh tế chính thống ở Việt Nam: Phân tích cấp địa phương

Một đặc điểm nổi bật ở các nền kinh tế đang phát triển là sự tồn tại song song của khu vực kinh tế chính thống và phi chính thống. Khu vực phi chính thống […]

Chi tiết
Các yếu tố tác động đến việc ra quyết định sử dụng đất canh tác nương rẫy của cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La và Nghệ An, Việt Nam

Các yếu tố tác động đến việc ra quyết định sử dụng đất canh tác nương rẫy của cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La và Nghệ An, Việt Nam

Xung đột lợi ích giữa bảo tồn rừng và sinh kế của cộng đồng người du canh du cư ở Việt Nam đã được giải quyết, đồng thời được các nhà hoạch định chính […]

Chi tiết
Cụm công trình nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị Việt Nam

Cụm công trình nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị Việt Nam

Ô nhiễm không khí được coi là “sát thủ vô hình” của cư dân đô thị. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), “sát thủ” này gây ra/liên quan đến cái […]

Chi tiết