BÀI BÁO QUỐC TẾ

Tác động của tài sản vô hình tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp tại Việt Nam

Tác động của tài sản vô hình tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp tại Việt Nam

Các sản phẩm đổi mới sáng tạo, kết quả nghiên cứu, hay rộng hơn là tài sản vô hình của doanh nghiệp đã được chứng minh có tầm quan trọng không nhỏ đối […]

Chi tiết
Cụm công trình nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị Việt Nam

Cụm công trình nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị Việt Nam

Ô nhiễm không khí được coi là “sát thủ vô hình” của cư dân đô thị. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), “sát thủ” này gây ra/liên quan đến cái […]

Chi tiết
Áp dụng ý tưởng từ Giải Nobel Kinh tế 2020 đến đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Áp dụng ý tưởng từ Giải Nobel Kinh tế 2020 đến đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Ở Việt Nam, cho đến nay, đấu giá mới chỉ được áp dụng trong phạm vi hẹp, với hình thức đơn giản, mà phổ biến nhất là đấu giá quyền sử dụng đất (chiếm hơn […]

Chi tiết
Lựa chọn địa điểm trồng lúa thích hợp dựa trên mô hình quyết định đa tiêu chí tại tỉnh Quảng Trị

Lựa chọn địa điểm trồng lúa thích hợp dựa trên mô hình quyết định đa tiêu chí tại tỉnh Quảng Trị

Dưới tác động của đô thị hóa và xu hướng nghề nghiệp thời kỳ mới, hoạt động nông nghiệp càng ngày càng đòi hỏi kỹ thuật và năng suất cao. Với bài báo “Land […]

Chi tiết
TS. Nguyễn Đình Tiến với các công bố quốc tế hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới trong sản xuất cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

TS. Nguyễn Đình Tiến với các công bố quốc tế hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới trong sản xuất cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Biến đổi khí hậu đã và đang là vấn đề nóng trên toàn cầu, được các quốc gia quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu. Tại Việt Nam, phòng chống biến đổi khí hậu và […]

Chi tiết
Nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới của cà phê Robusta tại tỉnh Lâm Đồng

Nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới của cà phê Robusta tại tỉnh Lâm Đồng

Tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết khô hạn kéo dài gần đây và tình trạng thiếu nước tưới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sản xuất cà phê của […]

Chi tiết
Các hàm ý chính sách cải thiện tình trạng đất đai manh mún, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Các hàm ý chính sách cải thiện tình trạng đất đai manh mún, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Việc tìm hiểu tình trạng đất đai manh mún ảnh hưởng như thế nào tới an ninh lương thực có ý nghĩa quan trọng đối với việc thiết kế các chính sách liên […]

Chi tiết
Vì sao tỷ lệ sử dụng các biện pháp y tế dự phòng lại thấp? Một thí nghiệm về việc ra quyết định trong lĩnh vực y tế dự phòng

Vì sao tỷ lệ sử dụng các biện pháp y tế dự phòng lại thấp? Một thí nghiệm về việc ra quyết định trong lĩnh vực y tế dự phòng

Trong bối cảnh tỷ lệ cá nhân sử dụng các biện pháp y tế dự phòng vẫn còn thấp, nghiên cứu của TS. Nguyễn Bích Diệp (Khoa Kinh tế Phát triển - Trường Đại […]

Chi tiết
Mối quan hệ giữa chiến lược marketing mix dựa trên cạnh tranh với hoạt động sản xuất trong các công ty năng lượng tái tạo

Mối quan hệ giữa chiến lược marketing mix dựa trên cạnh tranh với hoạt động sản xuất trong các công ty năng lượng tái tạo

Trong bối cảnh các công ty đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh nhạy với những thay đổi của môi trường kinh doanh, chiến lược marketing mix đóng vai trò quan […]

Chi tiết
Mô hình ra quyết định mới cho thiết kế dây chuyền sản xuất tại các nhà máy sản xuất ở Việt Nam

Mô hình ra quyết định mới cho thiết kế dây chuyền sản xuất tại các nhà máy sản xuất ở Việt Nam

Thiết kế dây chuyền sản xuất (ML) đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất hiện nay. Phát triển và hiện thực hóa một ML hiệu quả là nhiệm vụ […]

Chi tiết
Người tiêu dùng không theo tôn giáo có ít đạo đức không? Điều tra vai trò của niềm tin và sự vô thần đối với đạo đức người tiêu dùng

Người tiêu dùng không theo tôn giáo có ít đạo đức không? Điều tra vai trò của niềm tin và sự vô thần đối với đạo đức người tiêu dùng

Đạo đức người tiêu dùng đã trở thành vấn đề nổi cộm trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cũng như các điều kiện về môi trường và xã hội chịu tác động […]

Chi tiết
Các nhân tố tác động tới việc ứng dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động: Nghiên cứu thực nghiệm tại một quốc gia đang chuyển đổi

Các nhân tố tác động tới việc ứng dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động: Nghiên cứu thực nghiệm tại một quốc gia đang chuyển đổi

Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (ABC) đã được chứng minh là một phương pháp mới, tiên tiến để đo lường chi phí và hiệu quả của các hoạt động, sản phẩm/dịch […]

Chi tiết