SÁCH

Giáo trình Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 14:31 07/12/2022

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là những vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Với mong muốn hệ thống hóa và giới thiệu thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới cho người học, Giáo trình Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn cung cấp những thông tin về cách tiếp cận truyền thống và hiện đại với vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn từ khái niệm, đặc điểm, vai trò… cho đến nội dung và những điều kiện phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới. Đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đa chức năng; là phát triển nông thôn theo hướng bền vững; là vai trò của nông dân trong các quá trình đó. Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân… Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau. Giải quyết những vấn đề này đòi hỏi có sự can thiệp, hỗ trợ của nhà nước.

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp, TS. Hoàng Thị Hương, TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên), TS. Phạm Minh Tuấn

Loại bìa: Bìa mềm

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 324

Giá bìa: 129.000

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

ISBN: 978-604-379-012-2

 

Từ cơ sở lý luận, kinh nghiệm của một số nước trong việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những thành tựu, hạn chế trong việc giải quyết các vấn đề này ở Việt Nam trong thời gian qua, Giáo trình gợi mở cho người học suy nghĩ và trả lời câu hỏi: Cần phải làm gì và làm như thế nào để giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam, góp phần tạo động lực khơi dậy khát vọng vươn lên của người nông dân, phát triển nông nghiệp thịnh vượng, giàu có, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại?

Giáo trình này được sử dụng cho học phần “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” thuộc chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các học phần, chuyên đề có liên quan của các chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Quản lý Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung sách:

Chương 1: Tổng quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chương 2: Phát triển nông nghiệp

Chương 3: Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chương 4: Phát triển nông thôn

____

LIÊN HỆ:

Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 0917782404 (Ms. Ngọc Anh)

Email: phongtcxb@vnu.edu.vn 

Website: http://ueb.edu.vn 

Fanpage: https://www.facebook.com/UEBresearch

Proceedings of the 10th Conference on International Economic Cooperation and Integration (CIECI 2022) International Economic Integration: A Journey to the New-Generation FTAs

Proceedings of the 10th Conference on International Economic Cooperation and Integration (CIECI 2022) International Economic Integration: A Journey to the New-Generation FTAs

Đây là ấn phẩm nằm trong khuôn khổ Hội thảo về Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế 2022 (Conference on International Economic Cooperation and Integration ...

Chi tiết
Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2022): Economic Resilience, Recovery, and Growth

Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2022): Economic Resilience, Recovery, and Growth

Trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế Thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh (International Conference for Young Researchers ...

Chi tiết
Vietnam and the United Kingdom: Economic-trade Relations toward a Low-carbon Economy and Sustainable Development

Vietnam and the United Kingdom: Economic-trade Relations toward a Low-carbon Economy and Sustainable Development

Cuốn sách ấn bản tiếng Anh bao gồm các bài viết được tuyển chọn từ ấn bản tiếng Việt “Việt Nam và Vương quốc Anh: Quan hệ kinh tế - thương mại hướng tới ...

Chi tiết
Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thuận lợi hóa đầu tư được coi là một giải pháp cấp bách mà Việt Nam cần thực ...

Chi tiết
Kỷ yếu Hội thảo ICYREB 2022: Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế

Kỷ yếu Hội thảo ICYREB 2022: Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế

Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội chưa từng có trên toàn cầu. Sau hơn hai năm, mặc dù đại dịch đã từng bước được kiểm soát, ...

Chi tiết
Quản trị nguồn nhân lực: Lý luận và tình huống thực tiễn

Quản trị nguồn nhân lực: Lý luận và tình huống thực tiễn

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá của tổ chức. Ngoài việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tổ chức còn xây dựng quan hệ lao động tốt với người lao động, ...

Chi tiết
Phát triển kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh mới

Phát triển kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh mới

Cuốn sách chuyên khảo Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới bao gồm các bài viết được chọn lọc từ Hội thảo khoa học “Bối cảnh trong ...

Chi tiết
Danh mục dòng sách kinh tế - kinh doanh phát hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tháng 7/2022

Danh mục dòng sách kinh tế - kinh doanh phát hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tháng 7/2022

Phát triển đọc sách là yếu tố thúc đẩy quá trình tự học, tự nghiên cứu của người học. Nhờ đó, sinh viên, học viên trở thành trung tâm của quá trình học, ...

Chi tiết
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Với cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa kinh doanh và văn hóa học, đi từ biểu hiện (văn hóa doanh nghiệp) đến gốc rễ (đạo đức kinh doanh), cuốn sách ...

Chi tiết