SÁCH

Giáo trình Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 14:31 07/12/2022

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là những vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Với mong muốn hệ thống hóa và giới thiệu thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới cho người học, Giáo trình Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn cung cấp những thông tin về cách tiếp cận truyền thống và hiện đại với vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn từ khái niệm, đặc điểm, vai trò… cho đến nội dung và những điều kiện phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới. Đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đa chức năng; là phát triển nông thôn theo hướng bền vững; là vai trò của nông dân trong các quá trình đó. Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân… Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau. Giải quyết những vấn đề này đòi hỏi có sự can thiệp, hỗ trợ của nhà nước.

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp, TS. Hoàng Thị Hương, TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên), TS. Phạm Minh Tuấn

Loại bìa: Bìa mềm

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 324

Giá bìa: 129.000

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

ISBN: 978-604-379-012-2

 

Từ cơ sở lý luận, kinh nghiệm của một số nước trong việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những thành tựu, hạn chế trong việc giải quyết các vấn đề này ở Việt Nam trong thời gian qua, Giáo trình gợi mở cho người học suy nghĩ và trả lời câu hỏi: Cần phải làm gì và làm như thế nào để giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam, góp phần tạo động lực khơi dậy khát vọng vươn lên của người nông dân, phát triển nông nghiệp thịnh vượng, giàu có, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại?

Giáo trình này được sử dụng cho học phần “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” thuộc chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các học phần, chuyên đề có liên quan của các chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Quản lý Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung sách:

Chương 1: Tổng quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chương 2: Phát triển nông nghiệp

Chương 3: Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chương 4: Phát triển nông thôn

____

LIÊN HỆ:

Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 0917782404 (Ms. Ngọc Anh)

Email: phongtcxb@vnu.edu.vn 

Website: http://ueb.edu.vn 

Fanpage: https://www.facebook.com/UEBresearch

Ấn phẩm Tư vấn Chính sách

Ấn phẩm Tư vấn Chính sách

Trong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều thay đổi, với những chuyển động ở tầng sâu khoa học - công nghệ, kinh tế - vật chất và tầng cao an ninh, chính ...

Chi tiết
Ấn phẩm Công bố Quốc tế Tiêu biểu 2020-2023

Ấn phẩm Công bố Quốc tế Tiêu biểu 2020-2023

Công bố quốc tế được coi là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực của nhà nghiên cứu. Ở phạm vi rộng hơn, công bố quốc tế có chất lượng là xu hướng ...

Chi tiết
Thương mại nông sản Việt Nam - Australia trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do

Thương mại nông sản Việt Nam - Australia trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do

Cuốn sách được thực hiện trong khuôn khổ dự án được Chính phủ Australia tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (Australian Alumni Grants ...

Chi tiết
Quản trị đổi mới sáng tạo

Quản trị đổi mới sáng tạo

Nhằm mục đích cung cấp các kiến thức lý luận và thực tiễn về quản trị đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tập thể Giảng viên bộ môn Quản trị Chiến lược, ...

Chi tiết
Giáo trình Nguyên lý Thống kê Kinh tế (Với sự hỗ trợ của SPSS)

Giáo trình Nguyên lý Thống kê Kinh tế (Với sự hỗ trợ của SPSS)

Giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương học phần Nguyên lý thống kê kinh tế giảng dạy cho bậc Đại học của những trường đại học uy tín trong và ngoài ...

Chi tiết
Giáo trình Các công cụ phái sinh

Giáo trình Các công cụ phái sinh

Thị trường các công cụ phái sinh được đánh giá như một bước tiến lịch sử để “sửa chữa” những thiếu sót và làm giảm chi phí giao dịch trên thị trường giao ...

Chi tiết
Giáo trình Thẩm định Tài chính Dự án Đầu tư

Giáo trình Thẩm định Tài chính Dự án Đầu tư

Thẩm định Tài chính Dự án Đầu tư là môn học thuộc kiến thức chuyên ngành tài chính, phù hợp với lịch trình đào tạo năm thứ ba hoặc thứ tư thuộc chương ...

Chi tiết
Kinh tế Việt Nam - Pháp: Hướng tới phát triển xanh và bền vững (Relations économiques Viet Nam – France: Vers le développement vert et durable)

Kinh tế Việt Nam - Pháp: Hướng tới phát triển xanh và bền vững (Relations économiques Viet Nam – France: Vers le développement vert et durable)

Một nền kinh tế xanh và bền vững không hẳn là một nền kinh tế giàu có hay có mức độ tăng trưởng cao. Đó cũng không phải là một quốc gia nằm ở chính xác ...

Chi tiết
Repositioning Vietnam in the Global Dynamics

Repositioning Vietnam in the Global Dynamics

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam là sản phẩm của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia ...

Chi tiết