SÁCH

Danh mục dòng sách kinh tế - kinh doanh phát hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tháng 7/2022

Trường Đại học Kinh tế 15:46 25/07/2022

Phát triển đọc sách là yếu tố thúc đẩy quá trình tự học, tự nghiên cứu của người học. Nhờ đó, sinh viên, học viên trở thành trung tâm của quá trình học, tự tiếp thu, tự nghiên cứu và xử lý với kiến thức môn học dưới sự định hướng, hướng dẫn của giảng viên. Hiện nay, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ trên toàn thế giới, đọc sách đã trở thành công cụ quan trọng, đảm bảo người học có khả năng tiếp cận và lĩnh hội thông tin, tri thức mới.

Hiểu được nhu cầu về nguồn học liệu phục vụ chương trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu, trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã đầu tư biên soạn nhiều đầu sách. Xin trân trọng giới thiệu tới quý thầy/cô/bạn đọc danh mục sách hiện đang phát hành tại Trường. Đây là các giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo do chính các giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế dày công biên soạn. Đặc biệt, nhiều đầu sách giá trị đã trở thành thương hiệu của Nhà trường và được đông đảo độc giả đón nhận.

Hy vọng các bạn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh sẽ sử dụng một cách hiệu quả trong quá trình học tập, nghiên cứu.

TT

TÊN SÁCH

GIÁ BÌA

LOẠI SÁCH

(GIÁO TRÌNH/CHUYÊN KHẢO)

TÁC GIẢ/CHỦ BIÊN

NĂM XB

NXB

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

 

   

 

 

1

Lịch sử các học thuyết kinh tế

                79,000 

Giáo trình Nguyễn Ngọc Thanh

2010

ĐHQGHN

2

Lãnh đạo các khu vực công

                89,000 

Giáo trình Phan Huy Đường

2015

ĐHQGHN

3

Quản lý nhà nước về kinh tế

                79,000 

Giáo trình Phan Huy Đường

2015

ĐHQGHN

4

Quản trị học

                80,000 

Giáo trình Trần Anh Tài

2017

ĐHQGHN

5

Quản trị chiến lược (bìa mềm)

              109,000 

Giáo trình Hoàng Văn Hải

2017

ĐHQGHN

6

Quản trị chiến lược (bìa cứng)

              129,000 

Giáo trình Hoàng Văn Hải

2018

ĐHQGHN

7

GT Phân tích chính sách KT-XH

119,000 

Giáo trình Phạm Văn Dũng

2018

ĐHQGHN

8

Giáo trình Kinh tế công cộng

              139,000 

Giáo trình Bùi Đại Dũng

2019

ĐHQGHN

9

GT Nguyên lý thống kê

                86,000 

Giáo trình Hoàng Khắc Lịch

2020

ĐHQGHN

10

GT Thương mại điện tử

              189,000 

Giáo trình Nguyễn Việt Khôi

2020

ĐHQGHN

11

Giáo trình Những vấn đề kế toán đương đại

                89,000 

Giáo trình Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)

2020

ĐHQGHN

12

GT Tài chính công

189.000

Giáo trình Nguyễn Văn Hiệu

2020

ĐHQGHN

13

GT Các công cụ phái sinh

              190,000 

Giáo trình Lê Trung Thành

2020

ĐHQGHN

14

Tài chính công (Tái bản)

              189,000 

Giáo trình Nguyễn Văn Hiệu

2021

ĐHQGHN

15

Giáo trình Thanh toán quốc tế

              199,000 

Giáo trình Hà Văn Hội

2022

ĐHQGHN

16

Giáo trình Thuế

              180,000 

Giáo trình Nguyễn Văn Hiệu

2022

ĐHQGHN

17

 Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp

 119,000 

Giáo trình Đặng Thị Hương

2022

ĐHQGHN

 

SÁCH CHUYÊN KHẢO

 

   

 

 

1

Điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

                79,000 

 Chuyên khảoPhùng Xuân Nhạ

2010

ĐHQGHN

2

Phát triển ngành dịch vụ: Xu hướng và kinh nghiệm quốc tế

                49,000 

 Chuyên khảoNguyễn Hồng Sơn

2010

ĐHQGHN

3

Các lý thuyết kinh tế trước bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam

                99,000 

  Nhiều tác giả

2010

ĐHQGHN

4

Dịch vụ Việt Nam 2020: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại

                99,000 

 Chuyên khảoNguyễn Hồng Sơn

2010

ĐHQGHN

5

CDIO: Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học

                59,000 

 Chuyên khảoPhùng Xuân Nhạ

2010

ĐHQGHN

6

Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam

                79,000 

 Chuyên khảoMai Thị Thanh Xuân

2011

ĐHQGHN

7

Quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp VN

                89,000 

 Chuyên khảoPhan Chí Anh

2013

ĐHQGHN

8

Phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam

                79,000 

 Chuyên khảoPhan Chí Anh

2013

ĐHQGHN

9

Chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp Việt nam

119,000 

 Chuyên khảoPhan Chí Anh

2015

ĐHQGHN

10

Đánh giá chất lượng quản trị ở Việt Nam theo 
tiêu chuẩn Gov-Score

 119,000 

 Chuyên khảoHoàng Văn Hải

2016

ĐHQGHN

11

Tái cấu trúc hệ thống tài chính ở VN

  119,000 

 Chuyên khảoLê Trung Thành

2017

ĐHQGHN

12

Sản xuất hiệu suất cao

              149,000 

 Chuyên khảoPhan Chí Anh

2018

ĐHQGHN

13

Tình huống Marketing/Marketing Case (song ngữ)

              129,000 

 Chuyên khảoPhạm Thị Liên

2018

ĐHQGHN

14

Phát triển kinh tế tri thức Thủ đô Hà Nội

              129,000 

 Chuyên khảoNguyễn Thành Công

2018

ĐHQGHN

15

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô

              149,000 

 Chuyên khảoNguyễn Thành Công

2018

ĐHQGHN

16

Đảm bảo an ninh kinh tế

                99,000 

 Chuyên khảoNguyễn Bạch Đằng, Phạm Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trúc Lê

2019

ĐHQGHN

17

Kinh tế an ninh nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai

                80,000 

 Tham khảoNguyễn An Thịnh

2020

ĐHQGHN

18

SCK Mô hình nhà nước phúc lợi

                80,000 

 Chuyên khảoPhạm Thị Hồng Điệp

2020

ĐHQGHN

19

SCK Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

              129,000 

 Chuyên khảoNguyễn Hương liên

2020

ĐHQGHN

20

Minh Trị Duy Tân: 150 năm nhìn lại

              199,000 

 Chuyên khảoNguyễn Anh Thu

2020

ĐHQGHN

21

Việt Nam và Đức: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu (Vietnam and Germany: Sustainable Development in the Global Dynamics) (Tiếng Việt Tiếng Đức)

              180,000 

 Chuyên khảoNguyễn Anh Thu

2020

ĐHQGHN

22

Quy hoạch không gian tổng hợp quản lý xung đột môi trường vùng bờ - tiếp cận phân tích địa lý và chính sách

                60,000 

 Chuyên khảoNguyễn Anh Thịnh, Hoàng Quốc Lâm

2021

ĐHQGHN

23

Kinh tế và quản lý an ninh nguồn nước lưu vực sông

                80,000 

 Chuyên khảoNguyễn An Thịnh, Nguyễn Trúc Lê

2021

ĐHQGHN

24

Quản trị dịch vụ thương mại điện tử - Cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

                99,000 

 Chuyên khảoNguyễn Thu Hà

2021

ĐHQGHN

25

Khu kinh tế qua biên giới: điều kiện hình thành và phát triển

              120,000 

 Chuyên khảoNguyễn Anh Thu

2021

ĐHQGHN

26

Quản lý an ninh kinh tế

                99,000 

 Chuyên khảoNguyễn Trúc Lê

2021

ĐHQGHN

27

Xác định giá giao dịch liên kết cho mục đích thuế thu thập doanh nghiệp

              150,000 

 Chuyên khảoNguyễn Văn Hiệu

2021

ĐHQGHN

28

Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp VN

              129,000 

 Chuyên khảoNhâm Phong Tuân

2021

ĐHQGHN

29

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng

              129,000 

 Chuyên khảoPhan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà

2021

ĐHQGHN

30

Việt Nam và Vương quốc Anh: Quan hệ kinh tế thương mại hướng tới nền kinh tế Carbon thấp và phát triển bền vững

              860,000 

 Chuyên khảoNguyễn Trúc Lê (Chủ biên)

2021

ĐHQGHN

31

Phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thương mại Việt Nam

                99,000 

 Chuyên khảoPhan Huy Đường, Nguyễn Văn Lành

2021

ĐHQGHN

32

Củng cố điểm tựa tài khỏa cho phát triển / Báo cáo Kinh tế thường niên 2020 (Tiếng Việt)

              168,000 

 Chuyên khảoNguyễn Đức Thành

2022

ĐHQGHN

33

Nghiên cứu về quản trị kinh doanh: Lý luận cơ bản và các tình huống thực tiễn

              199,000 

 Chuyên khảoNguyễn Thu Hà

2022

ĐHQGHN

34

Báo cáo thường niên 2021: Định vị lại VN trong bối cảnh biến động toàn cầu 

              168,000 

 Chuyên khảoNguyễn Trúc Lê, Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Quốc Việt

2022

ĐHQGHN

35

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam trong hội nhập quốc tế

              165,000 

 Chuyên khảoBùi Thị Quyên

2022

ĐHQGHN

36

Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái 

              890,000 

 Chuyên khảoNguyễn An Thịnh

2022

ĐHQGHN

37

 Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics trong ngành hải sản Việt Nam 

              128,000 

 Chuyên khảoNguyễn Thế Kiên

2022

ĐHQGHN

38

 Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế

              109,000 

 Chuyên khảoVũ Văn Hưởng

2022

ĐHQGHN

39

 Tâm lý hành vi của nhà đầu tư: trường hợp thị trường chứng khoán VN

              149,000 

 Chuyên khảoTrần Thị Vân Anh

2022

ĐHQGHN

----------------------

Để có được các ấn phẩm trên, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Phòng 703, nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (024)37547506 703 (Ms. Ngọc Anh) 

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế

Học phần Quản lý nhà nước về kinh tế đã được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường đại học khối ngành kinh tế, quản lý và quản trị trong những năm qua. Với ...

Chi tiết
Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023: Liên kết và phát  triển doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tự chủ

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023: Liên kết và phát triển doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tự chủ

Cuốn sách Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023: Liên kết và phát triển doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tự chủ do PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, PGS.TS. ...

Chi tiết
Vietnam Annual Economic Report 2022: Enhance Digital Platform for the Service Sector

Vietnam Annual Economic Report 2022: Enhance Digital Platform for the Service Sector

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam là sản phẩm của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, đã liên ...

Chi tiết
Ấn phẩm Tư vấn Chính sách

Ấn phẩm Tư vấn Chính sách

Trong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều thay đổi, với những chuyển động ở tầng sâu khoa học - công nghệ, kinh tế - vật chất và tầng cao an ninh, chính ...

Chi tiết
Ấn phẩm Công bố Quốc tế Tiêu biểu 2020-2023

Ấn phẩm Công bố Quốc tế Tiêu biểu 2020-2023

Công bố quốc tế được coi là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực của nhà nghiên cứu. Ở phạm vi rộng hơn, công bố quốc tế có chất lượng là xu hướng ...

Chi tiết
Thương mại nông sản Việt Nam - Australia trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do

Thương mại nông sản Việt Nam - Australia trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do

Cuốn sách được thực hiện trong khuôn khổ dự án được Chính phủ Australia tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (Australian Alumni Grants ...

Chi tiết
Quản trị đổi mới sáng tạo

Quản trị đổi mới sáng tạo

Nhằm mục đích cung cấp các kiến thức lý luận và thực tiễn về quản trị đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tập thể Giảng viên bộ môn Quản trị Chiến lược, ...

Chi tiết
Giáo trình Nguyên lý Thống kê Kinh tế (Với sự hỗ trợ của SPSS)

Giáo trình Nguyên lý Thống kê Kinh tế (Với sự hỗ trợ của SPSS)

Giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương học phần Nguyên lý thống kê kinh tế giảng dạy cho bậc Đại học của những trường đại học uy tín trong và ngoài ...

Chi tiết
Giáo trình Các công cụ phái sinh

Giáo trình Các công cụ phái sinh

Thị trường các công cụ phái sinh được đánh giá như một bước tiến lịch sử để “sửa chữa” những thiếu sót và làm giảm chi phí giao dịch trên thị trường giao ...

Chi tiết