BÀI BÁO QUỐC TẾ

Đánh giá năng lực nghiên cứu của giảng viên thông qua sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mở rộng

11:01 24/06/2022

Đánh giá năng lực nghiên cứu của giảng viên đóng một vai trò quan trọng nhằm xác định đóng góp của mỗi giảng viên cho các trường đại học. Để đánh giá năng lực nghiên cứu của giảng viên, cần sử dụng nhiều tiêu chuẩn định lượng và định tính. 

Do đó, việc đánh giá năng lực nghiên cứu của giảng viên có thể được xem như một vấn đề ra quyết định đa tiêu chuẩn (MCDM) trong môi trường thông tin mơ hồ. Nghiên cứu của Lưu Quốc Đạt và cộng sự (2020) với tiêu đề “Lecturers’ Research Capacity Assessment Using an Extension of Generalized Fuzzy Multi-criteria Decision - Making Approach”, đăng trên International Journal of Fuzzy Systems Vol. 22 (2020) đã đề xuất mô hình MCDM mới sử dụng phép toán số học mới của số mờ tổng quát. Mô hình đề xuất được vận dụng trong đánh giá năng lực giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

Điểm đóng góp mới của bài báo là phát triển mô hình MCDM mới sử dụng phép toán số học mới của số mờ tổng quát đã được trình bày bởi Lưu Quốc Đạt và cộng sự trong một nghiên cứu công bố năm 2013. Trong mô hình đề xuất, số mờ hình thang tổng quát được sử dụng để diễn tả giá trí tỷ lệ của các lựa chọn và trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá năng lực giảng viên. Ma trận ra quyết định đa tiêu chuẩn có trọng số mờ được phát triển sử dụng phép toán số học cải thiện của số mờ tổng quát trong mô hình đề xuất. Ngoài ra, Alpha-cuts được sử dụng để xác định hàm thành viên trái và phải của số mờ tổng quát. Thêm vào đó, phương pháp xếp hạng chỉ số trọng tâm được vận dụng để đánh giá và xếp hạng các lựa chọn. Cuối cùng, để thấy được ưu điểm và khả năng ứng dụng của mô hình đề xuất, mô hình đề xuất được so sánh với phép toán số của học của Chen (1985). Kết quả ứng dụng đã chỉ ra rằng việc sử dụng phương pháp đề xuất so với phương pháp của Chen (1985) cho kết quả phù hợp với trực giác của con người hơn.

Trong nghiên cứu này, các tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá năng lực giảng viên gồm: số lượng các công bố, chất lượng các công bố, số lượng các dự án, số lượng sinh viên sau đại học đã đào tạo, các yếu tố thuộc về cá nhân, năng lực ngoại ngữ. Các bước vận dụng mô hình đề xuất như sau: (i) Xác định các lựa chọn tiềm năng; (ii) Xác định bộ tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá; (iii) Thành lập hội đồng ra quyết định; (iv) Xác định giá trị trung bình tỷ lệ của các lựa chọn sử dụng số mờ tam giác tổng quát; (v) Xác định giá trị trung bình trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá sử dụng số mờ tam giác tổng quát; (vi) Xác định ma trận ra quyết định mờ có trọng số; (vii) Đánh giá và xếp hạng các lựa chọn sử dụng phương pháp chỉ số trọng tâm. 

>> Về bài báo: 

Do Anh Duc, Dinh Thi Hang, Pham Minh Tam, Truong Thi Hue, Ta Van Loi, Luong Thuy Lien & Luu Quoc Dat, “Lecturers’ Research Capacity Assessment Using an Extension of Generalized Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach,” International Journal of Fuzzy Systems 22 (2020) 2652-2663.

==============

Nhóm tác giả:

  • Đỗ Anh Đức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Đinh Thị Hằng: Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan
  • Phạm Minh Tâm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
  • Trương Thị Huệ: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tạ Văn Lợi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Lương Thùy Liên: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
  • Lưu Quốc Đạt: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

- Trong đó, tác giả thuộc Trường ĐHKT - ĐHQGHN

PGS.TS. Lưu Quốc Đạt nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Công nghiệp tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan. PGS.TS. Lưu Quốc Đạt hiện là giảng viên, Phó Trưởng Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Các hướng nghiên cứu chính của PGS.TS. Lưu Quốc Đạt gồm: Lý thuyết tập mờ, các mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn, quản trị chuỗi cung ứng, kinh tế số và năng lượng tái tạo. 

Ông đã có khoảng 30 bài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế ISI/Scopus. PGS.TS. Lưu Quốc Đạt cũng chủ trì, tham gia nhiều đề tài khoa học các cấp. Hiện ông hiện là thành viên ban biên tập của tạp chí quốc tế Neutrosophic Sets and Systems: An International Journal in Information Science and Engineering.

 

Vai trò của văn hóa trong quyết định ban hành đồng tiền điện tử của ngân hàng trung ương

Vai trò của văn hóa trong quyết định ban hành đồng tiền điện tử của ngân hàng trung ương

Đồng tiền điện tử của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency - CBDC) ngày càng trở nên phổ biến, nhưng sự hiểu biết về lý do tại sao các quốc ...

Chi tiết
Kiểm định tác động phi tuyến tính của nợ nước ngoài lên quá trình hội tụ kinh tế

Kiểm định tác động phi tuyến tính của nợ nước ngoài lên quá trình hội tụ kinh tế

Sử dụng dữ liệu từ 201 quốc gia giai đoạn 1990-2020, nghiên cứu “Examining the non-linear impact of external debt on economic convergence” của Lê Hồng ...

Chi tiết
Kiểm chứng hiệu ứng lan tỏa giữa biến động giá dầu, lợi nhuận thị trường chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam và Mỹ

Kiểm chứng hiệu ứng lan tỏa giữa biến động giá dầu, lợi nhuận thị trường chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam và Mỹ

Sử dụng dữ liệu từ thị trường Mỹ và Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, nghiên cứu “Dynamic spillovers between oil price, stock market, and investor sentiment: ...

Chi tiết
Nhận thức về việc loại bỏ lãng phí dịch vụ để hướng tới quản trị tinh gọn tại SMEs Việt Nam

Nhận thức về việc loại bỏ lãng phí dịch vụ để hướng tới quản trị tinh gọn tại SMEs Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khi môi trường kinh doanh được rộng ...

Chi tiết
COVID-19 và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người Việt Nam trong an toàn vệ sinh thực phẩm

COVID-19 và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người Việt Nam trong an toàn vệ sinh thực phẩm

Hai năm trở lại đây, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khủng hoảng và biến động với nhiều người trên toàn thế giới. Theo ước tính của tổ chức Our World ...

Chi tiết
Các nhân tố tác động tới phát triển du lịch bền vững: Nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ninh

Các nhân tố tác động tới phát triển du lịch bền vững: Nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ninh

Du lịch đã và đang là ngành kinh tế có sự phát triển mạnh nhất trên thế giới với tiềm năng và những đóng góp to lớn trên nhiều phương diện. Du lịch tạo ...

Chi tiết
Determinants of Swidden communities’ land-use decision-making for different crops in Son La and Nghe An provinces, Vietnam

Determinants of Swidden communities’ land-use decision-making for different crops in Son La and Nghe An provinces, Vietnam

Xung đột lợi ích giữa bảo tồn rừng và sinh kế của các cộng đồng dân cư ở Việt Nam đã được công nhận rộng rãi bởi các nhà hoạch định chính sách và học giả. ...

Chi tiết
Vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Cách tiếp cận thực nghiệm

Vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Cách tiếp cận thực nghiệm

Sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Bài báo “Position of Vietnam in Global Value Chains: ...

Chi tiết
Luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn có làm giảm tỷ lệ cảnh sát bắn chết người ở Mỹ?

Luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn có làm giảm tỷ lệ cảnh sát bắn chết người ở Mỹ?

Trong số các nước công nghiệp phát triển, Mỹ nắm giữ hai kỷ lục có phần đáng tiếc: tỷ lệ cảnh sát bắn chết người cao nhất và tỷ lệ tử vong liên quan đến ...

Chi tiết