SÁCH

Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam

09:52 14/04/2022

Cuốn sách hướng tới độc giả là các nhà quản trị tổ chức, nhà nghiên cứu, đặc biệt là sinh viên và học viên ngành Quản trị Kinh doanh. Cuốn sách có thể làm học liệu cho môn học Quản trị tri thức, Quản trị đổi mới sáng tạo (hoặc tương đương) trong các chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh nói chung và của Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.

Tác giả: PGS.TS. Nhâm Phong Tuân, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai (Đồng chủ biên)

Loại bìa: Bìa mềm

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 252

Giá bìa: 129.000

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

ISBN: 978-604-324-899-9

Hiện nay, một trong những thách thức lớn mà nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt là sự suy giảm về tăng trưởng năng suất lao động cùng với sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu (COVID-19) dẫn tới sự suy giảm thậm chí khủng hoảng về tăng trưởng kinh tế. Nỗ lực của các quốc gia trên thế giới nhằm xử lý những vấn đề bề nổi và tạm thời có thể có tác dụng trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn các chính phủ và tổ chức/doanh nghiệp cần những giải pháp cốt lõi để giải quyết tận gốc tình trạng này.

Mặc dù Việt Nam là nước đã và đang thực hiện công nghiệp hóa và có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao kể từ khi Đổi mới (1986) nhưng sự chững lại của tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây nhất cũng do sự suy giảm tăng trưởng năng suất lao động. Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam thường bàn nhiều đến vấn đề tái cơ cấu kinh tế, coi đó là giải pháp tốt nhất cho sự phát triển. Tuy tái cơ cấu kinh tế là điều tất yếu, nhưng đó mới là giải pháp tình thế trước mắt. Về lâu dài, Việt Nam cần phải tạo nguồn lực mới giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thêm nữa, Việt Nam cũng đang phải đương đầu với những thách thức nghiêm trọng khác như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn tài nguyên, thiên tai địch họa toàn cầu... Để giải quyết tốt những vấn đề đó, Việt Nam cần phải tập trung vào những vấn đề gốc và cốt lõi, đặc biệt là đổi mới sáng tạo.

Trong rất nhiều những nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới đổi mới sáng tạo hiện nay thì Quản trị tri thức (QTTT) luôn được coi là trọng tâm hàng đầu. QTTT ngày nay đã trở thành một cụm từ phổ biến trên thế giới như là một phương thức quản trị tiên tiến giúp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, không ngừng tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh. Tri thức chính là nguồn lực có tầm quan trọng chiến lược nhất đối với đổi mới sáng tạo mà tổ chức đang sở hữu.

Qua tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới, có rất nhiều nghiên cứu sâu về đổi mới sáng tạo, có thể phân làm hai nhóm: một là nghiên cứu tác động của quản trị tri thức tới kết quả đổi mới sáng tạo và tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hai là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức (cụ thể là chia sẻ tri thức cá nhân). Tuy nhiên, những nghiên cứu hiện nay cho thấy rằng phần lớn đều là những nghiên cứu chuyên sâu, đơn lẻ về một nhân tố, một loại tác động. Còn rất thiếu những nghiên cứu mang tính toàn diện và tích hợp trong một quá trình, thể hiện cơ chế chia sẻ tri thức cá nhân trong tổ chức tạo ra đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cấp công ty.

Tại Việt Nam hiện nay, nghiên cứu về vấn đề quản trị tri thức và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp chủ yếu là những báo cáo chung, có rất ít đề tài nghiên cứu sâu mang tính học thuật, đặc biệt là nghiên cứu theo một mô hình tích hợp và toàn diện về chia sẻ tri thức cá nhân, kết quả đổi mới sáng tạo, và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, cuốn sách chuyên khảo này sẽ trình bày trọng tâm về một quá trình từ những nhân tố quyết định sự chia sẻ tri thức cá nhân đến sự đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể:

  • Chương 1 tập trung trình bày những vấn đề cơ bản nhất về chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo.
  • Chương 2 trình bày các lý thuyết nền tảng về chia sẻ tri thức trực tuyến thông qua tổng quan vấn đề nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện.
  • Chương 3 tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.
  • Chương 4 cung cấp việc phân tích mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức và khả năng đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.
  • Chương 5 và 6 nghiên cứu sâu hai trường hợp có những nhân tố quyết định của sự chia sẻ tri thức cá nhân đến sự đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động kinh doanh.

Cuốn sách này có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý thuyết và thực tiễn khi các nhà nghiên cứu có thêm bằng chứng thực tế về các nhân tố quyết định đến sự chia sẻ tri thức, đổi mới sáng tạo, trong khi đó các doanh nghiệp cũng có những bằng chứng thực tế về từng nhân tố, quá trình chia sẻ tri thức cá nhân tạo ra đổi mới sáng tạo để có những chiến lược và quyết sách trọng tâm hơn.

___________

LIÊN HỆ:

Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: (84-24) 37547506 máy lẻ 703 (Ms. Ngọc Anh)

Email: phongtcxb@vnu.edu.vn 

Website: http://ueb.vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/UEBresearch

Proceedings of the 10th Conference on International Economic Cooperation and Integration (CIECI 2022) International Economic Integration: A Journey to the New-Generation FTAs

Proceedings of the 10th Conference on International Economic Cooperation and Integration (CIECI 2022) International Economic Integration: A Journey to the New-Generation FTAs

Đây là ấn phẩm nằm trong khuôn khổ Hội thảo về Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế 2022 (Conference on International Economic Cooperation and Integration ...

Chi tiết
Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2022): Economic Resilience, Recovery, and Growth

Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2022): Economic Resilience, Recovery, and Growth

Trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế Thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh (International Conference for Young Researchers ...

Chi tiết
Vietnam and the United Kingdom: Economic-trade Relations toward a Low-carbon Economy and Sustainable Development

Vietnam and the United Kingdom: Economic-trade Relations toward a Low-carbon Economy and Sustainable Development

Cuốn sách ấn bản tiếng Anh bao gồm các bài viết được tuyển chọn từ ấn bản tiếng Việt “Việt Nam và Vương quốc Anh: Quan hệ kinh tế - thương mại hướng tới ...

Chi tiết
Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thuận lợi hóa đầu tư được coi là một giải pháp cấp bách mà Việt Nam cần thực ...

Chi tiết
Kỷ yếu Hội thảo ICYREB 2022: Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế

Kỷ yếu Hội thảo ICYREB 2022: Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế

Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội chưa từng có trên toàn cầu. Sau hơn hai năm, mặc dù đại dịch đã từng bước được kiểm soát, ...

Chi tiết
Giáo trình Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Giáo trình Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát ...

Chi tiết
Quản trị nguồn nhân lực: Lý luận và tình huống thực tiễn

Quản trị nguồn nhân lực: Lý luận và tình huống thực tiễn

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá của tổ chức. Ngoài việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tổ chức còn xây dựng quan hệ lao động tốt với người lao động, ...

Chi tiết
Phát triển kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh mới

Phát triển kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh mới

Cuốn sách chuyên khảo Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới bao gồm các bài viết được chọn lọc từ Hội thảo khoa học “Bối cảnh trong ...

Chi tiết
Danh mục dòng sách kinh tế - kinh doanh phát hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tháng 7/2022

Danh mục dòng sách kinh tế - kinh doanh phát hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tháng 7/2022

Phát triển đọc sách là yếu tố thúc đẩy quá trình tự học, tự nghiên cứu của người học. Nhờ đó, sinh viên, học viên trở thành trung tâm của quá trình học, ...

Chi tiết