NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

Nhóm nghiên cứu mạnh về quản trị công ty trong ngân hàng

Phòng NCKH&HTPT 09:08 30/11/2021

Đại học Quốc Hà Nội công nhận năm 2015. Trưởng nhóm nghiên cứu: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Email: tuttt@vnu.edu.vn; SĐT: 0904385858)

1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  • Xây dựng bộ chỉ số đánh giá Quản trị công ty của các NHTM Việt nam;
  • Vai trò của Quản trị công ty trong ngân hàng trong bối cảnh tái cấu trúc ở VN và khủng hoảng tài chính toàn cầu;
  • Tác động của Quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của các NHTM;
  • Kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số quản trị công ty trong NH trên thế giới;
  • Tái cấu trúc ngân hàng, quản trị rủi ro trong ngân hàng;
  • Chỉ số đánh giá lành mạnh tài chính của hệ thống NH.

2. TRƯỞNG NHÓM VÀ CÁC THÀNH VIÊN

Họ tên

Cơ quan công tác

Chức vụ/chuyên môn

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

 

Trường ĐHKT, ĐHQGHNTrưởng khoa Tài chính Ngân hàng

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

 

Trường ĐHKT, ĐHQGHNTrưởng khoa Kế toán kiểm toán
TS. Nguyễn Thị NhungTrường ĐHKT, ĐHQGHNGiảng viên, Khoa TCNH
TS. Trần Thị Vân AnhTrường ĐHKT, ĐHQGHNGiảng viên, Khoa TCNH

NCS. Tô Lan Phương

 

Trường ĐHKT, ĐHQGHNGiảng viên, Khoa TCNH

TS. Vũ Thị Loan

 

Trường ĐHKT, ĐHQGHNGiảng viên, Khoa TCNH

NCS. Đào Phương Đông

 

Trường ĐHKT, ĐHQGHNGiảng viên, Khoa TCNH

TS. Phạm Bảo Khánh

 

Bảo hiểm Tiền gửi VNPhó TGĐ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

 

Trường ĐHKTQDTrưởng bộ môn Chứng khoán

TS. Đỗ Hồng Nhung

 

Trường ĐHKTQDGiảng viên, Viện NHTC

NCS. Đoàn Đức Minh

 

Ngân hàng thương mại CP Đại chứng VNPhó TGĐ

TS. Đinh Xuân Cường

 

Tập đoàn An PhátTGĐ

TS. Quách Mạnh Hào

 

ĐH Lincoln, AnhGiảng viên cao cấp

GS.TS. Dick Beason

 

ĐH Alberta, CanadaGiảng viên cao cấp
Abbott MalcomĐH Swinburne, ÚcGiảng viên cao cấp

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIAI ĐOẠN 2015-2020

3.1. Danh mục công bố các bài báo quốc tế trên tạp chí quốc tế (cả ISI và Scopus)

STT

Tên bài báo

Tác giả/Đồng tác giả

Thời gian xuất bản (tháng/năm)

Số, tên tạp chí

và quốc gia

 

Thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus

1

Sustainable Earnings and Its Forecast: The case of Vietnam

Do Hong Nhung

2020

The Journal of Asian Finance, Economics and Business Volume 7 Issue 3, March 30, 2020

ESCI/ISI

2

Was it possible to stabilise the price of wool? Organised wool marketing 1916 to 1970

Abbott, Malcolm

2019

Australian Economic History Review, Vol. 59, no. 2 (Jul 2019), pp. 202-227

Scopus

3

Has Merger and Acquisition been considered as a method of dealing with weak banks - Evidence from the third bank reconstructuring process in Vietnam

Nguyen Thi Nhung/Tran Thi Van Anh

14(3/2019), 193-210

Bank and bank system

Scopus

4

Growing regions through smart specialisation: a methodology for modelling the economic impact of a food processing hub in Australia

Abbott, Malcolm

2019

Economic Papers: A journal of applied economics and policy, Vol. 38, no. 2 (Jun 2019), pp. 114-130

Scopus

5

Impact of bank credit on export to ASEAN countries: Empirical study of Vietnam

Tran Thi Thanh Tu, Nguyen Thi Nhung

T1/2019

Asia & The Pacific Policy Studies

ISI

6

Evaluating the labour productivity of social enterprises in comparison to SMEs in Australia

Abbott, Malcolm

2019

Social Enterprise Journal, Vol. 15, no. 2 (2019), pp. 179-194

Scopus

7

The long-term performance of a utility: The case of the Australian Post Office

Abbott, Malcolm;

2019

Competition and Regulation in Network Industries, Vol.19, no. 3-4 (Sep2019), pp.137-158

Scopus

8

The United Kingdom’s economic relations with New Zealand and Australia after Brexit

Abbott, Malcolm

2019

The Round Table, Vol. 108, no. 1 (Jan 2019), pp. 21-35

Scopus

9

Feature selection methods and sampling techniques to financial distress prediction for Vietnamese listed companies

Vu Thi Loan, Đao Phuong Đong

2/2019, 276-290

Investment Management and Financial Innovations

Scopus

10

The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

Abbott, Malcolm

2019

Utilities Policy, Vol. 57 (Apr 2019), pp. 59-66.

Scopus

11

Measuring banking efficiency in Vietnam: parametric and non-parametric methods.

Vu Thi Loan

3/2019, 55-64

Banks and Bank Systems

Scopus

12

Cross-Border Banking Services and Determinants of Bank Selection

from Corporate Customer’s Perspective: Evidence from Vietnam

 

Tran Thi Thanh Tu/ Nguyen Thi Nhung

1/2019

Accounting and Finance Research

ISSN 1927-5986 (Print)   ISSN 1927-5994, 2019

 

ABDC

13

The Determinants of liquidity risk of commercial banks in Vietnam

Tran Thi Thanh Tu, Nguyen Hong Thuy, Dick Beason

2/2019

Banks and Bank Systems, Volume 14, Issue 1, 2019

Scopus

14

The influence of sustainable earnings on stock price: A research of publicly listed Vietnamese business enterprisesDo Hong Nhung

2019

Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics

 

 

15

Determinants of account receivable and its optimal level: an empirical test on Vietnamese companiesDo Hong Nhung, Tran Thi Thanh Tu, Dick Beason

6/2019

Journal of Applied economic sciences

 

16

The influence of sustainable earnings on stock price: A research of publicly listed Vietnamese business enterprises

Do Hong Nhung

2019

Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics

 

Scopus

17

Profitability and the Distance to Default: Evidence from Vietnam Securities Market

Do Hong Nhung

2019

The Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol.6 No.4 pp.53-63

Scopus

18

A Formal and Informal Rural Credit Accessibility of Ethnic Minority Households: Empirical Study in Vietnam

Do Hong Nhung

2019

International Journal of Entrepreneurship, 2019 Vol: 23 Issue: 1S

Scopus

19

Child Custody and Family Labour Supply: Evidence from the United States

Dung Kieu Nguyen, Anh Tran Thi Van, Trang Phan

3/2018

Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations, ISSN: 1121-7081, Vol 32, Iss1. , 74-92,

Scopus

20

Exploring Factors influencing the success of  crowdfunding Campaigns of Start-up  in Vietnam,

Tran Thi Thanh Tu

2018

Accounting & Finance Research Journal, Vol 7, No.2 (1/3),

 

21

Analysis of influential factors of intangible asset valuation: An empirical study for Vietnamese seafood manufacturing listed companies

Do Hong Nhung

12/2018

EAJBEL – South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 17, Issue 5 (December 2018)

 

22

Analysis of influential factors of intangible asset valuation: An empirical study for Vietnamese seafood manufacturing listed companies

Do Hong Nhung

2018

EAJBEL – South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 17, Issue 5 (December 2018)

 

23

The factors impact on the service quality of people’s credit funds: the case of Mekong Delta River in Vietnam

Do Hong Nhung

2017

Accounting and Finance Research - Vol 6.No.2, 2017.

 

24

The firm informatioan environment and capital structure: international evidence

Nguyen Thi Minh Hue

2017

Applied Economics, Vol.49, No.44, 4482-4500,

 

25

Empirical Test on Impact of Monetary Policy and Fiscal Policy on Vietnam Stock Market”,

Tran Thi Thanh Tu

2017

International Journal of Finance Research, Vol.8, No.2, 2017

 

26

Performance of People Credit Funds in Mekong Delta River in Vietnam

Tran Thi Thanh Tu

2016

International Journal of Emerging Research in Technology and Management, Vol. 5, Issues 6, 2016

 

27

Finding economic structure and capital structure for a greener economy

Tran Thi Thanh Tu

2016

International Journal of Economic Research, Vol.13, No.7, 2016

Scopus

3.2.   Danh mục bài báo công bố trong nước

STT

Tên bài báo

Tác giả/Đồng tác giả

Năm xuất bản

Số, tên tạp chí

1

Tín dụng thương mại của các doanh nghiệm niêm yết tại Việt Nam

Đỗ Hồng Nhung

1 2/2020

Tạp chí Tài chính

2

Phát triển thị trường chứng khoán hóa: nghiên cứu trường hợp Trung Quốc

Trần Thị Vân Anh

5 (T5/2019), 43-51

Tạp chí ngân hàng

3

Đo lường tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Thanh Tú

Số 7(520), T4/2019

Thị trường tài chính tiền tệ

4

“Bond Market Development and Economic Growth: An Empirical Study in Asia”,

Nguyễn Thị Minh Huệ

Vol.4, No.1, 3/ 2019 (http://dx.doi.org/10.222.99/arpap/2019.50)

Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy (2019),

5

Xây dựng thị trường mua bán nợ: Giải pháp xử lý nợ xấu

Trần Thị Vân Anh

2 3 (T3/2019), 132-138

Tạp chí ngân hàng

6

Exchange-Traded Funds (ETFs) and Stock Liquidity: Vietnamese evidence,

Nguyễn Thị Minh Huệ

Vol. 21, Special Issue, 1/2019

Journal of Economics and Development (2019),

7

Nhân tố tác động tới khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình nông thôn Việt Nam

Đỗ Hồng Nhung

7/2019

Tạp chí Ngân hàng số 14 (tháng 7/2019)

8

Nhân Tố Tác Động Tới Chính Sách Tín Dụng Thương Mại Của Doanh Nghiệp:

Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tại Các Doanh Nghiệp Niêm Yết Việt Nam

Đỗ Hồng Nhung

12/2018

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số tháng 12/2018

9

Analysis of influential factors of intangible asset valuation: an empirical study for Vietnamese seafood manufacturing listed companies,

Đỗ Hồng Nhung

12/2018

International Journal of Business, Economics and Law Vol. 17, Dec. 2018 (ISSN 2289-1552) Impact Factor: 4.708 (SJIF Impact Factor evaluation)

10

Quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và những vấn đề đặt ra,

Trần Thị Vân Anh

 10/2018

tap chí Tài chính kỳ 2 ,

11

Đánh giá tác động của quản trị dòng tiền đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam - Ứng dụng cho ngành Thực phẩm

Tô Lan Phương

9/ 2018

Tạp chí Công thương / Số 12

12

Triển khai chứng khoán hóa nợ xấu, những vấn đề cần cân nhắc, ,

Trần Thị Vân Anh

9/2018

Tạp chí ngân hàng, số 18

13

Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong NHTM và thực tiễn ở Việt Nam

Đào Phương Đông

8/2018

Tạp chí Ngân hàng Số 15

14

Đánh giá vai trò của HĐQT tại các NHMT niêm yết VN theo chuẩn mực quốc tế

Trần Thị Thanh Tú

7/2018

Tạp chí NH

15

Mô hình kinh tế tuần hoàn: Chiến lược của Nhật Bản và bài học

Trần Thị Vân Anh

7/2018

Tạp chí Ngân hàng, ISSN 0866-7462, số 14, 47-54

16

Tác động của cơ cấu HĐQT đến hiệu quả hoạt động của CTNY

Trần Thị Thanh Tú

6/2018

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

17

 Phát triển kinh tế xanh ở Nam Phi và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Trần Thị Vân Anh

2018

Tạp chí Khoa học-Xã hội Việt Nam, ISSN 1013-4328,  Số 5

18

Phát triển thị trường tài chính xanh

Trần Thị Thanh Tú

3/2018

Tạp chí Tài chính

19

Mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển nền kinh tế xanh tại Việt Nam  ISSN 0866-7462, ,

Trần Thị Vân Anh

3/2018

Tạp chí Ngân hàng, số 6

20

Integrated value chain and bankruptcy chain of enterprises: A case study of listed enterprises in Vietnam

Đỗ Hồng Nhung

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái bình dương, Số 4/2018

21

Phát triển thị trường tài chính xanh: Thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam

Đỗ Hồng Nhung

2018

Tạp chí tài chính

Số 1-2/2018 (674)

22

Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam: Trường hợp giao dịch kỳ hạn cà phê

Nguyễn Thị Nhung

12/2017

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (ĐHKT-ĐHQGHN Số 3/2017

23

Các nhân tố vi mô ảnh hưởng tới rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam

Đỗ Hồng Nhung

2017

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 243(II), 9.2017

24

Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam: Trường hợp giao dịch kỳ hạn cà phê

Nguyễn Thị Nhung

2017

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (ĐHKT-ĐHQGHN), Số tháng 10/2017

25

Phát triển thị trường tài chính xanh – kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho cho Việt nam

Trần Thị Thanh Tú

7/2017

Tạp chí Tài chính

26

Thị trường ngoại hối Việt Nam sau hơn 1 năm thực hiện cơ chế tỷ giá trung tâm

Nguyễn Thị Nhung

2017

Tạp chí Ngân hàng, Số 11, tháng 6/2017

27

Phát triển dịch vụ xuyên biên giới của các NHTM Việt nam

Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Nhung

2017

Tạp chí Ngân hàng, số tháng 12,2017

28

Sở hữu cổ đông lớn và thanh khoản cố phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Huệ

Số 241, Tháng 7/2017, tr 23-30

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

29

Sở giao dịch dành cho các mặt hàng nông sản: Kinh nghiệm của các quốc gia và hàm ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Thanh Tú

2017

Tạp chí Ngân hàng, Số 12, tháng 6/2017

30

 Tái cơ cấu NHTM Việt Nam (2012-2016): Khía cạnh xử lý các ngân hàng yếu kém

Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Nhung

2017

Tạp chí Ngân hàng, Số tháng 4/2017.

31

Factors affecting green banking practices, exploratory factor analysis on Vietnamese banks

Trần Thị Thanh Tú

4/2017

Journal of Development Economics

32

Tiếp cận tài chính xanh của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Huệ

Số 237, T3. 2017

Tạp chí Kinh tế Phát triển

33

Tiếp cận Tài chính xanh của các doanh nghiệp Việt nam

Trần Thị Thanh Tú

2/2017

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

34

Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động thông qua cơ chế đòn bẩy tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Huệ

Tập 33, Số 1 (2017), 1-11

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

35

Xử lý nợ xấu – Cách nhìn từ các nước trong khu vực và hàm ý cho Việt Nam

Trần Thị Thanh Tú

11/2016

Tạp chí Ngân hàng

36

Rà soát đánh giá hiệu lực thực thi của các chương trình mục tiêu quốc gia ở Tây bắc

Trần Thị Thanh Tú

3/2016

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

3.3.   Danh mục Hội thảo, hội nghị quốc tế

STT

Tên báo cáo hội thảo

Tác giả/Đồng tác giả

Tên kỷ yếu hội thảo

Năm xuất bản

Cơ quan/đơn vị tổ chức

1

Price discovery and information transmission across stock index futures: Evidence from VN 30 Index Futures on Vietnam’s stock market

Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Vân Anh

Young Scholars Initiative - Asia Convening - Call 7 "Finance, Law and Economics"

5/2019

Vietnam

2

A formal and informal rural credit of ethnic minority households: empirical study in VietnamĐỗ Hồng NhungNew Zealand Finance collogium

2/2019

New Zealand

3

Experimental Research on Changes in Disclosure and Assurance Strategies of Corporate Social Responsibility Reporting in Vietnam

Tô Lan Phương

RSU International Research Conference 2019, page 1018.

1/2019

Rangsit University, Thailand

4

The Early Development of the Aviation IndustryAbbott, MalcolmEntrepreneurs of the Sky, (London: Routledge).

2019

England

5

Modelling Gippsland’s Future Health and Community Services Workforce: Summary ReportAbbott, Malcolm 

2019

 

6

Case studies on entrepreneurial learning from the early British aviation industryAbbott, MalcolmEntrepreneurs of the sky, Business History

2019

England

7

Green financial system development: International experience and lessons for VietnamĐỗ Hồng Nhung, Trần Thị Thanh TúInternational Conference on Contemporary Issues In Economics, Management and Business

12/2018

 

8

Factors affect account receivable management and its impact on business performance of Vietnamse enterprisesĐỗ Hồng Nhung, Trần Thị Thanh TúInternation Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2018)

12/2018

 

9

Using Market Variables in Financial Distress Prediction for Vietnamese Listed Companies

Vũ Thị Loan

5th International Conference on Business, Banking and Finance 2018, Ho Chi Minh, VN

12/2018

IPN Education Group

10

The Factors Impact On The Formal Credit Access Of Rural Households:

The Case Of Vietnam

Đỗ Hồng Nhung

14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) At Khon Kaen University, Thailand

11/2018

Thailand

11

Bank governance - US experiences and lessons learnt for ASEAN countries Tran Thi Thanh Tu,  Manning Business School

Trần Thị Thanh Tú

 

11/2018

UMASS

12

Green banking - international experiences and lessons learnt for Vietnam

Trần Thị Thanh Tú

 

11/2018

NEU & Aston University,

13

Determinant of Trade Credit - an empirical test of Vietnamese companies

Trần Thị Thanh Tú

 

11/2018

NEU & ACCA,

14

Selection of Modeling for Quality Assurance of Commercial Banking Services in Vietnam /

Tô Lan Phương

International conference proceedings / accounting, auditing and finance in the digital age

11/2018

ICFAA/NEU

15

Impact of cash flow on performance of listed companies in vietnam - application of food industry

Tô Lan Phương

14th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO)

 11/2018

KhonKaen University, KhonKaen Province, Thailand.

16

Phân tích Quản trị Công ty các NHTM cổ phần niêm yết

Trần Thị Thanh Tú, Đào Phương Đông

Hội thảo về Quản trị công ty trong Ngân hàng

2018

 IFC

17

Điều kiện vận hành trái phiếu xanh và hàm ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Nhung

Trần Thị Thanh Tú

 

Diễn đàn tài chính Việt Nam 2018

2018

Vietnam 

18

The Current Adoption of Management Accounting Practices in Vietnamese Manufacturing Enterprises

Đào Phương Đông

APMAA2018

2018

Japan

19

Identifying benchmarking for bankruptcy of listed enterprises in Vietnam: A case of listed construction enterprises in Vietnam

Đỗ Hồng Nhung

Socio-economic and environmental issues in development

May/2018

2018

 

20

Exchange-Traded Fund (ETFs) and stock liquidity: Vietnamese evidences

Nguyễn Thị Minh Huệ

Hội thảo quốc tế về Tài chính Kế toán (ICOAF)

2017

 

21

Analysis of influential factors of commercial bank’s profitability: A research of commercial banks in Vietnam

Đỗ Hồng Nhung

ICECH2017 

International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration Secretariat

2017

 

22

Factors influencing distance to default: Case of fisheries corporations in Vietnam security market.Đỗ Hồng Nhung

Financing for Innovation, entrepreneurship & Renewable energy development.

2017

 

23

The relationship between brand strength and discount rate in business enterprises’ brand valuation in the context of globalization.Đỗ Hồng Nhung

Financing for Innovation, entrepreneurship & Renewable energy development.

2017

 

24

Renewable Energy Financing: Implications for Vietnam from International Experiences,Nguyễn Thị Nhung

Hội thảo quốc tế “Financing for Innovation, Entrepreneurship and Renewable Energy Development” Tháng 8/2017

2017

 

25

Accessing credit-line of SMEs in rural area of Vietnam

Trần Thị Thanh Tú

International Conference, co-hosted by Lincoln University, VNU-UEB and ACCA, 8/2017

2017

 

27

Impact of bank credit on Vietnames export to ASEAN countriesTrần Thị Thanh Tú, Nguyen Thi Nhung

International Conference, co-hosted by Lincoln University, VNU-UEB and ACCA, 8/2017

2017

 

28

Prediction of Financial Distress for

Companies Listed in Vietnam securities

Market

Vũ Thị Loan

International conference for young researchers in economics and business.

2017

 

29

 Định giá DNNN trước khi cổ phần hóa: Thực trạng và giải phápTrần Thị Thanh Tú,  Nguyễn Thị Nhung

Hội thảo quốc tế “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán nhà nước”, Tháng 8/2017

2017

Vietnam

30

Lifetime Employment in 21st Century Japan:Employment Trends among Research Intensive FirmsRichard D. Beason

Presented and included in Proceedings of Korea and the World Economy Conference, Hanoi, June 29-30, 2017.

2017

Vietnam

31

Firm Specificity, Cash Flow and Investment among Japanese Firms: Evidence from the Lost DecadesRichard D. Beason

Presented and included in Proceedings of Korean Economics Association conference, Seoul, July 13- 15 2017

2017

Vietnam

32

Group Affiliation and  Quality of Accounting Information among Group Affiliated Firms in Japan and KoreaRichard D. Beason

Proceedings of the Japan Studies Association of Canada meeting, Vancouver, October 2016

2016

Canada

33

Áp dụng mô hình SVM để dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamVũ Thị Loan

Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Học viện Ngân hàng

2016

Vietnam

34

Performance of PCF – empirical study on PCFs mekong delta riverTrần Thị Thanh Tú

Hội thảo quốc tế, ĐH Đà nẵng, ACCA, ĐH Aston đồng tổ chức, 4/2016

2016

Vietnam

35

The Factors Impact On The Formal Credit Access Of Rural Households:

The Case Of Vietnam

Đỗ Hồng Nhung

14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018

(IC-HUSO 2018)

2018

Thailand

36

A formal and informal rural credit of ethnic minority households: empirical study in VietnamĐỗ Hồng Nhung

New Zealand Finance collogium

2019

New Zealand

37

Sustainable earnings and forecast of sustainable earnings: Case of Vietnam listed companiesĐỗ Hồng Nhung

New Zealand Finance collogium

2019

Vietnam

3.4.   Danh mục hội thảo, hội nghị trong nước

STT

Tên báo cáo hội thảo

Tác giả/Đồng tác giả

Tên kỷ yếu hội thảo

Năm xuất bản

Cơ quan/đơn vị tổ chức

1

Nghiên cứu thực nghiệm về những thay đổi trong chiến lược công bố báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam

Tô Lan Phương

Hội thảo: “Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh: Những luận cứ khoa học và bài học kinh nghiệm”

6/2019

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, T6/2019, tp. HCM, trang 160

2

Vai trò của các ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững ở Việt Nam

Tô Lan Phương

Hội thảo: “Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh: Những luận cứ khoa học và bài học kinh nghiệm”

6/2019

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, T6/2019, tp. HCM, trang 169

3

Đầu tư xanh: Cơ hội và thách thức

Nguyễn Thị Nhung

Hội thảo khoa học quốc gia: Hình thành và phát triển hệ thống TCX: Những luận cứ khoa học và bài học kinh nghiệm

6/2019

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4

Điều kiện vận hành thị trường trái phiếu xanh và hàm ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Thanh Tú

Hội thảo khoa học quốc gia: Hình thành và phát triển hệ thống TCX: Những luận cứ khoa học và bài học kinh nghiệm

6/2019

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

5

Phát triển hệ thống tài chính xanh kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Trần Thị Thanh Tú, Đỗ Hồng Nhung

HT Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh, những luận cứ khoa học và bài học kinh nghiệm

6/2019, ISBN 978-604-67-1273-2

Đại học Kinh tế TP HCM

6

Xây dựng hệ thống tài chính xanh kinh nghiệm quốc tế và một số hàm ý chính sách

Trần Thị Vân Anh

HT Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh, những luận cứ khoa học và bài bọc kinh nghiệm

6/2019, ISBN 978-604-67-1273-2

Đại học Kinh tế TP HCM

7

Phát triển mô hình ngân hàng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

Trần Thị Thanh Tú, Ngô Anh Phương

HT Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh, những luận cứ khoa học và bài bọc kinh nghiệm

6/2019, ISBN 978-604-67-1273-2

Đại học Kinh tế TP HCM

8

Định giá trái phiếu xanh trong sự so sánh với trái phiếu truyền thống: các bằng chứng thực nghiệm

Vũ Thị Loan

HT Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh, những luận cứ khoa học và bài bọc kinh nghiệm

6/2019, ISBN 978-604-67-1273-2

Đại học Kinh tế TP HCM

9

The Current Adoption of Management Accounting , APMAA 2018 

Đào Phương Đông

 

2018

Microsoft CMT

10

Điều kiện vận hành thị trường trái phiếu xanh và hàm ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Nhung,

Trần Thị Thanh Tú,Đỗ Hồng Nhung

 

 

2018

Viện Ngân hàng Tài chính - ĐH Kinh tế Quốc dân

11

Nghiên cứu tác động của tín dụng thương mại đến hiệu quả hoạt động của DNVN

Trần Thị Thanh Tú

 

12.2018

Hội thảo quốc gia, KTQD,

12

Rủi ro trong phát hành và đầu tư trái phiếu xanh

Trần Thị Thanh Tú

 

6.2018

KTQD

13

Định giá tài sản vô hình - mô hình nghiên cứu tại các DNNY Thủy sản VN

Trần Thị Thanh Tú

 

2.2018

KTQD

14

Hiểu về tài chính xanh và hàm ý cho Việt Nam

Đỗ Hồng Nhung

Cách mạng 4.0 và những đổi mới trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

2018

 

15

The impact of intangible assets on the value of Vietnamese seafood enterprises

Đỗ Hồng Nhung

Hội thảo Quốc gia: “Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 2018: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp”

2018

 

16

The impact of intangible assets on the value of Vietnamese seafood enterprises

Đỗ Hồng Nhung

Hội thảo Quốc gia: “Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 2018: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp”

2018

 

17

Phát triển thị trường tài chính xanh – Kinh nghiệm quốc tế và Bài học cho Việt nam

Trần Thị Thanh Tú

Hội thảo quốc gia, Ban Kinh tế trung ương tổ chức, 9/2017

2017

Ban Kinh tế trung ương

18

Chứng khoán hóa các khoản nợ: Kinh nghiệm quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia 12/2017

Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Vân Anh

HTQG: Điều kiện hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam

2017

 

19

Phân tích biệt số trong dự báo khó khăn tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Vũ Thị Loan

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

2016

 

20

So sánh mô hình phân tích biệt số và mô hình phân tích logit trong dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp

Vũ Thị Loan

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

2016

 

21

Các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp

Vũ Thị Loan

TC Nghiên cứu TCKT

2016

 

22

Dự báo khó khăn tài chính và các mô hình dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp

Vũ Thị Loan

TC Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

2016

 

23

Nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt nam

Trần Thị Thanh Tú

Hội thảo quốc gia, IFC, NHNN và UEB đồng tổ chức, 12/2016

2016

UEB-VNU

3.5.   Danh mục sách giáo trình, chuyên khảo

STT

Tên sản phẩm

Tác giả/Đồng tác giả

Thời gian xuất bản/ Nhà xuất bản

Tên sách

Giáo trình

  

1

 Thị trường chứng khoán

Nguyễn Thị Minh Huệ

2019 NXB Kinh tế quốc dân

2

         Tài chính tiền tệ    

Vũ Thị Loan         

NXB Đại học Thái Nguyên /2016

3

 Thị trường phái sinh – Từ lý thuyết đến thực tiễn

Nguyễn Thị Minh Huệ

2019 NXB Thế Giới

4

 Các công cụ phái sinh

Nguyễn Thị Nhung

NXB ĐHQGHN, T1/2019

 5

Tác động của cụm, khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Hưng Yên/ Chuyên khảo/ 

Trần Thị Thanh Tú/Tô Lan Phương

 NXB Kỹ thuật/ 2018

6

 Phân tích tài chính

Trần Thị Thanh Tú

NXB ĐHQGHN 2018

6

Hệ thống tài chính ngân hàng Việt nam – sau tái cấu trúc 

Trần Thị Thanh Tú

NXB Đại học quốc gia Hà nội, 12/2017

7

Tài chính Ngân hàng Kế toán Xanh – Kinh nghiệm quốc tế và Hàm ý cho Việt nam 

Trần Thị Thanh Tú, Tô Lan Phương

NXB Khoa học Kỹ thuật/2016

8

 Phân tích đầu tư chứng khoán

Nguyễn Thị Minh Huệ

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân/2016

9

Phát triển bền vững hệ thống NH Việt nam trước xu thế tái cấu trúc 

Trần Thị Thanh Tú

NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật/2016

3.6.   Danh mục hội nghị, hội thảo do NNC nòng cốt tổ chức

STT

Tên Hội thảo

Thời gian

1

Tài chính cho đổi mới, khởi nghiệp và tái tạo năng lượng

HTQT 8/2017

2

Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh, những luận cứ khoa học và bài bọc kinh nghiệm 

HTQG 6/2019

3

CIFBA 2020: Những vấn đề đương đại về tài chính, ngân hàng và kế toán cho phát triển bền vững

HTQT 1/2020

3.7.   Danh mục và tình hình thực hiện các đề tài/dự án

STT

Tên đề tài, đề án

Mã số/Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài/đề án/thành viên

Thời gian nghiệm thu

(hoặc kiểm tra tiến độ đối với ĐT thực hiện 2 năm)

 

1

Nâng cao năng lực quản trị công ty cho lãnh đạo các NHTM Việt nam

Worldbank

Trần Thị Thanh Tú

Dự á quốc tế/2016

2

Tăng cường kiến thức và kĩ năng về quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế

IFC

Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Nguyễn Minh Huệ

Dự án quốc tế/ 2018

3

Nâng cao năng lực quản trị công ty cho nữ lãnh đạo DN

Đại sứ quản Úc

Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Hồng Thúy

Dự án quốc tế/ 2019

4

Chứng khoán hóa nợ xấu ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ ĐTĐHQG/Thư ký khoa học/2019

QG.18.25

Trần Thị Vân Anh/Nguyễn Thị Nhung

KTTĐ Q1/2019

5

 Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam/ Đề tài Nhà nước/ Thành viên

KX.01.27/16.20

Trần Thị Thanh Tú/Nguyễn Thị Minh Huệ Nguyễn Thị Nhung/Đỗ Hồng Nhung

KTTĐ Q1/2019

6

Ứng dụng máy học (Mechine Learning) trong xếp hạng tín dụng khách hàng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2019

Bộ GD&ĐT

Đỗ Hồng Nhung

KTTĐ 2019

7

Thực trạng rào cản từ thị trường tài chính và tác động đến các doanh nghiệm Việt Nam 2018-2020

 

Nguyễn Thị Minh Huệ

KTTĐ, 2018

8

Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và tín dụng phi chính thức: Nghiên cứu đối với các hộ gia đình nông thôn Việt Nam. 2018

NEU

Đỗ Hồng Nhung

NT, 2018

9

Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở VN/ ĐTNN/2019

 KX.01.18/16-20

Trần Thị Thanh Tú/Trần Thị Vân Anh/Nguyễn Thị Nhung/ Nguyễn Thị Minh Huệ/Nguyễn Thị Hồng Thúy

KTTĐ  2018

10

Tác động của hội nhập AEC đến năng lực cạnh tranh của các NHTMVN/ ĐT ĐHQG/2019

 ĐHQGHN

Trần Thị Thanh Tú/ Nguyễn Thị Nhung

KTTĐ  2018

11

Nghiên cứu mô hình giám sát tài chính trên cơ sở rủi ro đối với các NHTMVN, ĐTNN, Nafosted, 2016-2018

 NAFOSTED

Trần Thị Thanh Tú/Nguyễn Minh Huệ/Đỗ Hồng Nhung/Nguyễn Thị Hồng Thúy

KTTĐ  2018

12

Tác động của Quản trị dòng tiền đến khả năng sinh lợi của các DN Bất động sản niêm yết ở Việt Nam/ KT.1703/ Tô Lan Phương

KT.1703

Tô Lan Phương

NT T11/2018

13

Intangible asset valuation and influences of intangible assets’ value on firms’ value: A case study of listed Vietnamese seafood manufacturing companies. 2017

NEU

Đỗ Hồng Nhung

NT, 2017

14

Influential factors of systemic risk of Vietnam listed commercial banks. 2017

 

NEU

 

Đỗ Hồng Nhung

NT, 2017

15

To apply distance to default method for risk management of Vietnam companies listed.

 2017

Đề tài cấp Bộ

 

 

Đỗ Hồng Nhung

KTTĐ, 2017

16

Đánh giá tác động của cụm khu công nghiệp đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, Chủ nhiệm đề tài , Đề tài cấp tỉnh, 2015-2017

Đề tài cấp tỉnh

Trần Thị Thanh Tú/Tô Lan Phương

NT, 2017

17

Đánh giá kết quả Tái cơ cấu hệ thống NH giai đoạn 2011-2015/, 8/2016 – 04/2017

Đề tài cơ sở ĐHKT - ĐHQGHN

Nguyễn Thị Nhung

NT, 2017

18

Vai trò của ngân hàng xanh trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt nam”, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp nhà nước, 2014-2016

NAFOSTED

Trần Thị Thanh Tú

NT, 2016

19

Áp dụng mô hình lợi nhuận bền vững (Modeling Sustainable Earnings/Earning Persistence) trong phân tích ra quyết định của các nhà đầu tư: Nghiên cứu trường hợp tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

NEU

Đỗ Hồng Nhung

2018

20

Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và tín dụng phi chính thức: Nghiên cứu đối với các hộ gia đình nông thôn Việt Nam.

NEU

Đỗ Hồng Nhung

2018

21

Ứng dụng máy học (Meachine Learning) trong xếp hạng tín dụng khách hàng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bộ GD&ĐT

Đỗ Hồng Nhung

2019-2020

3.8.   Tình hình triển khai quy chế đào tạo tiến sĩ thông qua các NNC (từ 2016 đến nay)

Giảng viên tham gia nhóm nghiên cứu mạnh đã đào tạo 8 NCS, trong đó có 04 NCS đã bảo vệ thành công LATS, 60% các NCS có công bố trên tạp chí quốc tế, 40% NCS có công bố trong danh mục Scopus.

4.    NHỮNG THÀNH TỰU HỢP TÁC TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ CỦA NNC

  • Năm 2017, Phối hợp với ĐH Lincoln, Anh tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Financing for enterprenuership and renewable energy development”, thu hút hơn 100 học giả trong nước và quốc tế, thu hút hơn 400 triệu tài trợ tiền mặt cho HT.
  • Tháng 1 năm 2020, Dự kiến Phối hợp với ĐH Massachusetts, Lowell Mỹ và Fulbright Việt nam tổ chức HT quốc tế CIFBA 2020  “Contemporary issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development”.
  • Phối hơp với ĐH Baltimore, Mỹ xây dựng chương trình hợp tác đào tạo 3.5 1.5, tiết kiệm chi phí và thời gian học cho sinh viên cao học sang Mỹ.
  • Phối hợp với ĐH SKKU, Hàn Quốc và Chung AnG Hàn quốc chương trình cấp song bằng (double degree) và 1 1 cho hệ sau đại học, thu hút học bổng cho GV và sinh viên sang Hàn quốc 3 tháng đến 1 năm (có 01 GV sẽ sang SKKU vào tháng 9/2019).

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU

Hoạt động tư vấn, đào tạo tại các tổ chức, các tập đoàn, các doanh nghiệp

Khóa đào tạo ngắn hạn dành cho lãnh đạo cấp cao ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Hội thảo quốc gia, Hội thảo quốc tế

Đại diện đến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, Sở Giao dịch Chứng khoán HCMC, Công ty kiểm toán Deloitte và Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tham dự hội thảo
Nhóm Nghiên cứu làm việc với Ban quản lí toà nhà xanh Water Front, sử dụng năng lượng mặt trời cho toàn bộ điện năng tiêu thụ  

 

Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023

Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023

Quyết định số 230/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới ...

Chi tiết
Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023

Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023

Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023 do Nhóm nghiên cứu mạnh về năng suất chất lượng lao ...

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu Kinh tế phát triển"

Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu Kinh tế phát triển"

Ngày 15/6/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo thường niên năm 2023. Hội nghị nhằm triển khai chiến lược, ...

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong kinh tế, quản trị” tổ chức thành công khóa đào tạo

Nhóm nghiên cứu mạnh “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong kinh tế, quản trị” tổ chức thành công khóa đào tạo

Trong khuôn khổ hoạt động chuyên môn của nhóm nghiên cứu mạnh (NCM) cấp ĐHQGHN năm 2023, nhóm NCM “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong ...

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh về Năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nhóm nghiên cứu mạnh về Năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nhóm được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận năm 2015. Trưởng nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, ...

Chi tiết
 Nhóm nghiên cứu mạnh và chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập Kinh tế Quốc tế (CIECI)

Nhóm nghiên cứu mạnh và chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập Kinh tế Quốc tế (CIECI)

Với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến ...

Chi tiết
 Nhóm Nghiên Cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Nhóm Nghiên Cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Nhóm nghiên cứu được thành lập vào năm 2014, do PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Trường Đại học Kinh Tế, ĐHQGHN làm trưởng nhóm. Với những nỗ lực và kết quả đạt ...

Chi tiết