Sử dụng sai logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 11:23 26/12/2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố các trường hợp được hiểu là sử dụng sai logo thuộc bộ nhận diện thương hiệu của Nhà trường

Các trường hợp sau được hiểu là sử dụng sai logo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:
 

- Thay đổi màu logo;

- Thay đổi tương quan kích thước giữa biểu tượng và tên Trường;

- Đặt lệch phần biểu tượng và chữ;

- Lược bớt các thành phần chính của biểu tượng;

- Thiết kế lại logo

- Bóp dẹt, làm dị dạng logo;

- Xô nghiêng logo;

- Bóp ngang logo;

- Xoay logo;

- Lộn ngược logo;

- Tạo hiệu ứng nhằm tách logo với nền;

- Đặt logo nguyên bản trên nền cùng màu với logo

 

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương ...

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Hướng dẫn sử dụng Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương ...

Chi tiết
Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên

Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên

Theo Công văn số 01//HD-ĐHKT ngày 02/01/2020 về việc Sử dụng logo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết