Hướng dẫn sử dụng Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

18:33 28/12/2021

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương hiệu: “Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế” bằng tiếng Việt cùng dòng chữ tiếng Anh “VNU University of Economics and Business”.

>> Công văn số 01//HD-ĐHKT ngày 02/01/2020 về việc Hướng dẫn sử dụng logo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương hiệu: “Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế” bằng tiếng Việt cùng dòng chữ tiếng Anh “VNU University of Economics and Business”.

1. Cấu trúc kỹ thuật biểu tượng/ logo:

Hệ thống kẻ ô quy chuẩn của biểu tượng như sau:

1.2 Hình thức thể hiện: 

 Biểu tượng và tên trường thể hiện theo chiều ngang
 Biểu tượng và tên trường thể hiện theo chiều dọc

1.3. Các phiên bản khác của logo:

- Phiên bản logo sử dụng chữ tiếng Việt: được sử dụng trong các văn bản, thiết kế bằng tiếng Việt:

- Phiên bản logo sử dụng chữ tiếng Anh: được sử dụng trong các văn bản, thiết kế bằng tiếng Anh:

>>> Download:

 

PNG

 PNG Âm bản

JPG

Logo ĐHKT bản đủ

- Bản ngang

- Bản dọc

- Bản ngang

- Bản dọc

- Bản ngang

- Bản dọc

Logo ĐHKT sử dụng tiếng Việt

- Bản ngang

- Bản dọc

- Bản ngang

- Bản dọc

 - Bản ngang

 - Bản dọc

 

Logo ĐHKT sử dụng tiếng Anh

 - Bản ngang

 - Bản dọc

 

- Bản ngang

- Bản dọc

 - Bản ngang

 - Bản dọc

 

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương ...

Chi tiết
Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên

Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên

Theo Công văn số 01//HD-ĐHKT ngày 02/01/2020 về việc Sử dụng logo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Sử dụng sai logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Sử dụng sai logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố các trường hợp được hiểu là sử dụng sai logo thuộc bộ nhận diện thương hiệu của Nhà trường

Chi tiết