HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TS. Nguyễn Đức Lâm

02:25 21/12/2021

Thành viên Hội đồng

Trưởng phòng NCKH&HTPT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1982

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: lamnd@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS Nguyễn Đức Lâm hiện là Thành viên Hội đồng Trường, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác phát triển, thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Từ năm 2014 đến nay công tác tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Hiện phụ trách mảng hợp tác phát triển.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Glamorgan - Vương Quốc Anh (2008).

Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2021).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020, Năm học 2020-2021.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

Chủ tịch Hội đồng - Bí thư Đảng uỷ

Chi tiết
TS. Hoàng Khắc Lịch

TS. Hoàng Khắc Lịch

Phó Chủ tịch Hội đồng Trường - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

Chi tiết
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải

Thành viên Hội đồng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

Chi tiết
PGS.TS Lê Trung Thành

PGS.TS Lê Trung Thành

Thành viên Hội đồng Trường - Hiệu trưởng

Chi tiết
PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

Thành viên Hội đồng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Chi tiết
TS. Phạm Minh Tuấn

TS. Phạm Minh Tuấn

Thành viên Hội đồng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Chi tiết
PGS.TS Trần Đức Hiệp

PGS.TS Trần Đức Hiệp

Thành viên Hội đồng - Trưởng khoa Kinh tế Chính trị

Chi tiết
NGƯT.PGS.TS Hà Văn Hội

NGƯT.PGS.TS Hà Văn Hội

Thành viên Hội đồng Trường - Giảng viên Khoa KT&KDQT

Chi tiết
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thành viên Hội đồng - Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán

Chi tiết