BA CÔNG KHAI

Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016

Trường ĐHKT 14:05 15/11/2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2015 - 2016 như sau:  

Phần 1: Công khai thông tin theo quy định chung của bộ GD và ĐT (xem tại đây)
Phần 2: Công khai thông tin chi tiết về nhà trường
1. Biểu mẫu tổng hợp (xem tại đây)
2. Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)
3. Biểu mẫu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN (xem tại đây)
4. Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)
5. Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)
6. Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)
7. Công khai kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp hệ chính quy bằng thứ nhất trình độ ĐH khóa QH-2011-E tốt nghiệp năm 2015 (xem tại đây)

Ba công khai năm học 2021 - 2022

Ba công khai năm học 2021 - 2022

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động Ba công khai năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo ...

Chi tiết
Công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Theo khảo sát, có 98.81% sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế có việc làm.

Chi tiết
Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2020 - 2021 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2019 - 2020 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2018 - 2019 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi tiết