Tọa đàm Kiểm định chất lượng các Chương trình đào tạo theo chuẩn ACBSP

Tọa đàm Kiểm định chất lượng các Chương trình đào tạo theo chuẩn ACBSP

Tọa đàm thu hút nhiều giảng viên đến từ các Khoa/Viện của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với khách mời là Bà Nguyễn Ngọc Ninh - Chuyên gia Dự án Pher […]

Chi tiết
Ba công khai năm học 2021 - 2022

Ba công khai năm học 2021 - 2022

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động Ba công khai năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo […]

Chi tiết
Chia sẻ “Biên soạn đề cương học phần và thiết kế Rubic, chấm thi Rubric theo chuẩn ACBSP”

Chia sẻ “Biên soạn đề cương học phần và thiết kế Rubic, chấm thi Rubric theo chuẩn ACBSP”

Ngày 24/11/2022, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề “Biên soạn […]

Chi tiết
Công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Theo khảo sát, có 98.81% sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế có việc làm.

Chi tiết
Bảng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kế toán - Kiểm toán

Bảng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kế toán - Kiểm toán

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kế toán - Kiểm toán hệ Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Tài chính - Ngân hàng

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Tài chính - Ngân hàng

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Tài chính - Ngân hàng hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Phát triển

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Phát triển

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Phát triển hệ Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Chính trị

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Chính trị

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Chính trị hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết
Văn bản hướng dẫn về Kiểm tra Đánh giá

Văn bản hướng dẫn về Kiểm tra Đánh giá

Tổng hợp các văn bản, tài liệu hướng dẫn về kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế.

Chi tiết
Văn bản tài liệu hướng dẫn kiểm định chất lượng

Văn bản tài liệu hướng dẫn kiểm định chất lượng

Tổng hợp các văn bản, tài liệu hướng dẫn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi viện Quản trị Kinh doanh

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi viện Quản trị Kinh doanh

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của viện Quản trị Kinh doanh hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết