TUYỂN DỤNG

Thông báo: Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

P.TCNS 09:28 31/05/2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kinh tế thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022.

Căn cứ theo các quy định hiện hành và Quyết định số 1768/QĐ-ĐHKT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kinh tế thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 theo Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 30 tháng 5 năm 2023 (Chi tiết tại đây).

Trường Đại học Kinh tế thông báo để các ứng viên trúng tuyển, các đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.

Thông báo: Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024

Thông báo: Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024.

Chi tiết
Tuyển dụng 02 Chuyên viên kỹ thuật, hình ảnh

Tuyển dụng 02 Chuyên viên kỹ thuật, hình ảnh

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 02 Chuyên viên kỹ thuật hình ảnh (chụp ảnh, quay phim, hậu kỳ) tại Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu. ...

Chi tiết
Tuyển dụng chuyên viên Truyền thông, Marketing

Tuyển dụng chuyên viên Truyền thông, Marketing

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên truyền thông, marketing tại Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu. Cụ thể:

Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên khối ngành Kinh tế năm 2024

Tuyển dụng giảng viên khối ngành Kinh tế năm 2024

Với tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á và vươn ra thế giới, thực hiện ...

Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2024

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2024

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024.

Chi tiết
Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 nhân sự phụ trách công việc Phó Trưởng phòng Hành chinh Tổng hợp.

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên lái xe

Tuyển dụng nhân viên lái xe

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 nhân viên lái xe. Cụ thể:

Chi tiết
Tuyển dụng Kế toán viên, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế

Tuyển dụng Kế toán viên, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Kế toán viên tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (CITE)

Chi tiết
Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính tại Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và Quản lý ...

Chi tiết