TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN

TRONG NƯỚC

Chương trình trao đổi giảng viên, trao đổi học giả là cơ hội tuyệt vời để các giảng viên trường Đại học Kinh tế mở rộng mạng lưới hợp tác, phát triển sâu rộng hơn các đề tài nghiên cứu của chính mình, cũng như tăng cường khả năng sáng tạo nhằm hình thành định hướng, ý tưởng nghiên cứu mới cùng các giảng viên nghiên cứu ở các trường đối tác. 

Thông qua chương trình trao đổi cán bộ giảng viên và học giả, hiểu rõ hơn về đối tác của mình thông qua tương tác với hệ thống quản lý của đơn vị đối tác,  tiếp xúc với văn hóa và môi trường hoàn toàn mới mẻ. Bên cạnh đó, các cán bộ giảng viên tham gia chương trình sẽ là các cá nhân đại diện cho Nhà trường xây dựng nền và thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các trường tiếp nhận, tạo tiền đề để trường ĐHKT và các trường đối tác xúc tiến triển khai nhiều hoạt động hợp tác có ý nghĩa hơn trong tương lai.

QUỐC TẾ

Trao đổi giảng viên tại các trường đại học uy tín trên thế giới là hoạt động được Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB – VNU) chú trọng thúc đẩy, bởi đây không chỉ là cơ hội để mỗi giảng viên trau dồi, phát huy năng lực nghiên cứu, giảng dạy, mà còn là bước đệm để tạo dựng mối quan hệ lâu dài trong kết nối, hợp tác giữa các trường đại học. 

Tháng 12/2022, Khoa Kinh tế Phát triển tiếp tục cử đoàn giảng viên tới Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Pusan – Hàn Quốc (PNU) để tham gia giảng dạy cho các học viên, nghiên cứu sinh. Đây không chỉ là cơ hội để các giảng viên UEB khẳng định năng lực, trình độ giảng dạy quốc tế, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên giữa hai trường trong thời gian tới.