TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ

PGS.TS NGUYỄN MẠNH TUÂN

01:55 24/12/2021

Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1962

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Phó Giáo sư

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga

Email: ngtuan@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Quốc tế (từ tháng 02/2022 - nay). Là tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và giảng dạy: Giảng viên,Trợ lý giáo vụ Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (1986-1990); Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1991-1995), Giảng viên, Khoa Kinh tế - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (1996-1999); Giảng viên, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (2000-2005); Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐHKT - ĐHQGHN (2005-2014); Giảng viên, Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà Nội (2014-2017). Từ 10/2017 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN.

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Quản trị chiến lược; Quản trị Marketing; Quản trị thương hiệu; Năng lực cạnh canh của các tập đoàn, doanh nghiệp và hành vi người tiêu dùng. 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2009-2010, Năm học 2011-2012.

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đạt thành tích xuất sắc Năm học 2009-2010, Giai đoạn 2006-2010, Năm học 2018-2019.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2007-2008, Năm học 2008-2009, Năm học 2009-2010, Năm học 2010-2011, Năm học 2011-2012, Năm học 2013-2014, Năm học 2017-2018, Năm học 2018-2019.

PGS. TS. Lê Trung Thành

PGS. TS. Lê Trung Thành

Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Chi tiết
TS. PHẠM MINH TUẤN

TS. PHẠM MINH TUẤN

Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc

Chi tiết
PGS.TS NGUYỄN ANH THU

PGS.TS NGUYỄN ANH THU

Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc

Chi tiết
Nguyễn Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Phương Lan

Cố vấn phòng Đào tạo quốc tế

Chi tiết
Lê Thị Vân

Lê Thị Vân

Trưởng phòng Hành chính

Chi tiết
Hồ Hương Giang

Hồ Hương Giang

Trưởng phòng Đào tạo quốc tế

Chi tiết
Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh

Phó trưởng phòng Đào tạo quốc tế

Chi tiết