TRUNG TÂM HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

CEMIS_Chức năng

CHỨC NĂNG

Trung tâm Hệ thống thông tin Kinh tế và Quản lý là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hoạch định, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, quản lý, tư vấn hỗ trợ vận hành, ứng dụng và phát triển hệ thống Công nghệ thông tin theo định hướng đại học số hóa

NHIỆM VỤ

Trường Đại học Kinh tế là đơn vị tiên phong của ĐHQGHN ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi hoạt động, hướng đến đổi mới các hoạt động quản trị, đào tạo, nghiên cứu theo hướng lấy cán bộ, giảng viên và người học làm trung tâm dựa trên việc xử lý dữ liệu lớn về nhu cầu xã hội. Trung tâm Hệ thống thông tin Kinh tế và Quản lý có vai trò nòng cốt trong các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý về Công nghệ thông tin (CNTT), hỗ trợ người dùng và các công việc liên quan đến CNTT; Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo các nhiệm vụ liên quan đến quản lý vận hành hệ thống CNTT toàn trường, hỗ trợ CNTT cho người sử dụng, triển khai các công việc liên quan đến dịch vụ CNTT. Trong thời gian tới, Nhà trường cũng đặt ra mục tiêu thiết lập được hệ sinh thái đổi mới và chuyển đổi số trên cơ sở cung cấp các dịch vụ, chứng chỉ nền tảng, chú trọng giảng dạy online (e-learning), giảng dạy tích hợp (blend learning), xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu và trục tích hợp các hệ thống phần mềm...đây cũng sẽ là thách thức mới đối với Trung tâm để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đổi mới sáng tạo các hoạt động.

CEMIS_Nhiệm vụ

NHÂN SỰ

TS. Phạm Minh Tuấn

TS. Phạm Minh Tuấn

Giám đốc Trung tâm Hệ thống thông tin Kinh tế và Quản lý

Trương Tuấn Anh

Trương Tuấn Anh

Phụ trách trách nhiệm Phó Giám đốc

Lâm Tăng Doan

Lâm Tăng Doan

Chuyên viên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84.24) 37547506 EXT 425 Fax: (84.4) 37546765 
Email: it_ueb@vnu.edu.vn 
Website: http://cemis.ueb.edu.vn