PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Phòng HCTH_chức năng

CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất và hậu cần, an ninh trật tự của Trường.

NHIỆM VỤ

Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị nòng cốt của Trường trong việc đảm bảo các nhiệm vụ trong Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; Công tác giao ban, tổng hợp và thống kê; Công tác cơ sở vật chất; Công tác an ninh trật tự, dân quân tự vệ - quốc phòng an ninh.

Phòng HCTH_nhiệm vụ

NHÂN SỰ

Vũ Minh Đức

Vũ Minh Đức

Trưởng phòng

Phan Huyền Châu

Phan Huyền Châu

Chuyên viên

Trần Thị Liên

Trần Thị Liên

Chuyên viên

Trần Văn Trọng

Trần Văn Trọng

Chuyên viên

Vũ Thị Tân

Vũ Thị Tân

Chuyên viên

Phạm Thị Liên

Phạm Thị Liên

Chuyên viên

Vũ Duy Đức

Vũ Duy Đức

Chuyên viên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Hành chính Tổng hợp

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 402 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506  máy lẻ 303, 313, 401, 402, 411, 412

Email: hcth_kt@vnu.edu.vn