PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo_Chức năng

CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo đại học và sau đại học trong nước.

NHIỆM VỤ

Một trong những Sứ mệnh của Trường là cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam; để thực hiện được sứ mệnh này không thể thiếu vai trò nòng cốt của Phòng Đào tạo trong các nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động tuyển sinh, Quản lý hoạt động đào tạo trong nước, phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường.

Phòng Đào tạo_Nhiệm vụ

NHÂN SỰ

PGS.TS. Lê Trung Thành

PGS.TS. Lê Trung Thành

Hiệu trưởng, kiêm Trưởng phòng Đào tạo

Ngô Thị Thu Hà

Ngô Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

Hoàng Thị Tuyết Nhung

Hoàng Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng

Dương Đức Hoàn

Dương Đức Hoàn

Chuyên viên

Lưu Tiến Đạt

Lưu Tiến Đạt

Chuyên viên

Phan Thu Nga

Phan Thu Nga

Chuyên viên

Trần Quốc Toản

Trần Quốc Toản

Chuyên viên

Nguyễn Vân Anh

Nguyễn Vân Anh

Chuyên viên

Đặng Thị Trang

Đặng Thị Trang

Chuyên viên

Lê Thị Dung

Lê Thị Dung

Chuyên viên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 401 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 305, 306, 315, 325, 513, 514, 524, 534

Email: daotao_kt@vnu.edu.vn.